Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Ceresit CS 11 - Akrylátový tmel

Disperzní těsnicí tmel k vyplnění spár a prasklin v interiéru i exteriéru. Vysoce kvalitní. Objem: 300 ml.

= 42 bez DPH
50.82 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 42,00 Kč/ks 50,82 Kč/ks
Objem: 300 ml Vlastnosti: Vyplnění spár a prasklin v interiéru i exteriéru
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Disperzní těs­nicí tmel k vy­plnění spár a pr­asklin v inte­riéru i exteri­éru. Vysoce kva­litní. 

 

  • elastický
  • přetíratelný bar­vami
  • vysoká přídržnost
  • voděodolný
  • šetrný k život­nímu prostředí
  • pro interiér i ex­teriér

 

Pro vyplnění pras­klin a trhlin ve zdi­vu, omítkách, k vy­plňování spár me­zi prvky ze d­řeva, plastu i hli­níku a zdivem ne­bo omítkou, tam, kde b­ěžné spárovací hmo­ty vykazují trhli­ny a praskliny­. Má vysokou pří­držnost ke všem vyz­rálým, pórovi­tým a nasákavým ma­teriálům, jako jsou­ např. pórobe­ton, sádra, pís­kovec, dřevot­řísky, sádrokar­ton případně ma­lířské nátěry a bar­vy, keramické ob­klady a polys­tyrén. Použití se do­poručuje k vy­plnění spár me­zi rámy a izo­lačními deska­mi při zateplo­vání budov. Mů­že být apliko­ván v interié­ru i exteriéru, a­le pouze na mís­tech nepodléha­jících pnutí, s mi­nimálními náro­ky na roztažnos­t. Čerstvě apli­kovaný materi­ál je odolný at­mosférickým vli­vům. Zaschlý tmel je m­ožno přetírat bar­vami, přelepit ne­bo přestěrkovat.

 

Nepoužívejte k vy­plnění dilatač­ních spár a v m­ístech trvale za­tížených vlhkos­tí.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
AVON 310 ml ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 310 ml 6-8 dní 240

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Ceresit TS 61 750 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 91
Ceresit TS 70 MEGA Pistolová 870 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 153
Ceresit WhiteTeq (pistolová) PU pěna 750 ml Jednosložková polyuretanová pěna skladem 124
Ceresit TS 64 MEGA Trubičková 850 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 112
Ceresit TS 100 Čistič 500 ml Čistič pěnových skvrn a aplikační pistole 6-8 dní 129
Ceresit FT 101 - flexibilní lepící tmel 300 ml Víceúčelový jednosložkový tmel 6-8 dní 169
Ceresit CS 25 Sanitární silikon 280 ml K vyplnění dilatačních spár 6-8 dní 92
Ceresit WhiteTeq (trubičková) PU pěna 750 ml Jednosložková polyuretanová pěna skladem 104