Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Chemoprén Extrém - 800 ml

Chemoprén Extrém je speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností. Objem: 800 ml.

= 183 bez DPH
221.43 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 183,00 Kč/ks 221,43 Kč/ks
Objem: 0.8 ml Teplotní odolnost: max. +110 °C
Vlastnosti: Speciální kontaktní lepidlo

Také v balení 50 ml12­0 ml300 ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Popis výrobku:


Chemoprén Extrém je spe­ciální kontak­tní lepidlo pro ex­trémně namáha­né spoje s vyš­ší odolností.

 


Použití:

 

Na kontaktní le­pení s velmi vy­sokou pevností­. Zvláště na le­pení kůže, dře­va, gumy, tex­tilií, kovů, pře­kližky, karto­nu a různých ma­teriálů z tvrdých u­mělých hmot. Na le­pení izolačních ma­teriálů v pros­torách vystave­ných vyšším te­plotám (např. v blíz­kosti topení)­. Není vhodný na le­pení polystyre­nu, teflonu, měk­čeného PVC, PE a P­P. Nepoužívej­te na spoje, kte­ré přicházejí do pří­méhostyku s po­živatinami a pit­nou vodou.

 


Technické údaje:

 

 • Báze: polychlo­roprén
 • Barva: světle-béžová
 • Teplota zpraco­vání: mezi +18 °C až +­25 °C
 • Spotřeba: 150–250 g/m3 na j­ednu stranu
 • Doba odvětrání: při­bližně 15 minut
 • Odolnost vůči te­plotě: max. +110 °C
 • Nanášecí nástroj: zu­bová stěrka s o­zubením F (A 1) n­ebo štětec s krát­kými štětinami
 • Čištění: ihned po pou­žití Chemopré­nem Ředidlem
 • Skladování: v dob­ře uzavřené ná­době při teplo­tě +5 °C až +­20 °C. Studené ne­bo zmrzlé lepi­dlo je po poma­lém aklimatizo­vání na pokojo­vou teplotu (+20 °C) a s­ilném pomíchá­ní opět použi­telné bez sní­žení kvality.
 • Balení: tuby - 50, 120 ml, p­lechovky - 300 ml, 800 ml.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Chemoprén - Ředidlo - 1 l 1 ml max. +60 °C Ředidlo pro produkty Chemoprén 6-8 dní 114
Štětec velký Nanášecí štětec skladem 50

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Teplotní odolnost
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Chemoprén Univerzál - 50 ml 0.05 ml max. +70 °C Univerzální kontaktní lepidlo 6-8 dní 39
Chemoprén Univerzál - 120 ml 0.12 ml max. +70 °C Univerzální kontaktní lepidlo 6-8 dní 65
Chemoprén Univerzál - 300 ml 0.3 ml max. +70 °C Univerzální kontaktní lepidlo 6-8 dní 67
Chemoprén Univerzál - 800 ml 0.8 ml max. +70 °C Univerzální kontaktní lepidlo 6-8 dní 163
Chemoprén Univerzál - 4,5 l 4.5 ml max. +70 °C Univerzální kontaktní lepidlo 6-8 dní 880
Chemoprén Univerzál - 10 l 10 ml max. +70 °C Univerzální kontaktní lepidlo 6-8 dní 1574
Chemoprén Extrém - 50 ml 0.05 ml max. +110 °C Speciální kontaktní lepidlo 6-8 dní 35
Chemoprén Extrém - 120 ml 0.12 ml max. +110 °C Speciální kontaktní lepidlo skladem 54
Chemoprén Extrém - 300 ml 0.3 ml max. +110 °C Speciální kontaktní lepidlo 6-8 dní 84
Chemoprén transparent - 50 ml 0.05 ml max. +60 °C Kontaktní lepidlo skladem 42
Chemoprén - Ředidlo - 1 l 1 ml max. +60 °C Ředidlo pro produkty Chemoprén 6-8 dní 114