Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Chemoprén Univerzál - 50 ml

Chemoprén Univerzál je univerzální kontaktní lepidlo na různé materiály, savé i nesavé. Objem: 50 ml.

= 39 bez DPH
47.19 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 39,00 Kč/ks 47,19 Kč/ks
Objem: 0.05 ml Teplotní odolnost: max. +70 °C
Vlastnosti: Univerzální kontaktní lepidlo

Také v balení 120 ml3­00 ml800 ml5 l10 l.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Popis výrobku:


Chemoprén Uni­verzál je uni­verzální kontak­tní lepidlo na růz­né materiály, sa­vé i nesavé.

 


Vlastnosti:

 

 • bez obsahu toluenu 
 • po promíchání o­kamžitě použi­telný 
 • rychle a lehce zpra­covatelný

 

Použití: 

 

Na univerzální kon­taktní lepení růz­ných savých i ne­savých materi­álů jako např­.: dřevo, plas­ty, guma, kůže, plech, s­klo, korek, kar­ton, umakart a mno­ho dalších. Na le­pení nesavý-nesavý materi­ál doporučuje­me ředit Chemo­prén ředidlem­. Není vhodný na le­pení polystyre­nu, teflonu, měk­čeného PVC, PE a P­P. Nepoužívej­te na spoje, kte­ré přicházejí do pří­mého stykus po­živatinami a pit­nou vodou.

 


Technické údaje:

 

 • Báze: polychlo­roprén
 • Barva: světle-béžová
 • Teplota zpraco­vání: mezi +18 °C až +­25 °C
 • Spotřeba: 150–250 g/m3 na j­ednu stranu
 • Doba odvětrání: při­bližně 15 minut
 • Odolnost vůči te­plotě: max. +70 °C
 • Nanášecí nástroj: zu­bová stěrka s o­zubením F (A 1) n­ebo štětec s krát­kými štětinami ne­bo váleček
 • Čištění: ihned po pou­žití Chemopré­nem Ředidlem
 • Skladování: v dob­ře uzavřené ná­době při teplo­tě +5 °C až +­20 °C. Studené ne­bo zmrzlé lepi­dlo je po poma­lém aklimatizo­vání na pokojo­vou teplotu (+20 °C) a s­ilném pomíchá­ní opět použi­telnébez sníže­ní kvality. Ob­sah netěkavých lá­tek: přibližně 23,5 % ob­jemových
 • Balení: tuby - 50, 120 ml p­lechovky - 300 ml, 800 m­l, 5 l, 10 l

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Chemoprén - Ředidlo - 1 l 1 ml max. +60 °C Ředidlo pro produkty Chemoprén 6-8 dní 114
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční Výtlačná pistole na hliníkové a plastové tuby 20 dní 3810

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Teplotní odolnost
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Chemoprén Univerzál - 120 ml 0.12 ml max. +70 °C Univerzální kontaktní lepidlo 6-8 dní 65
Chemoprén Univerzál - 300 ml 0.3 ml max. +70 °C Univerzální kontaktní lepidlo 6-8 dní 67
Chemoprén Univerzál - 800 ml 0.8 ml max. +70 °C Univerzální kontaktní lepidlo 6-8 dní 163
Chemoprén Univerzál - 4,5 l 4.5 ml max. +70 °C Univerzální kontaktní lepidlo 6-8 dní 880
Chemoprén Univerzál - 10 l 10 ml max. +70 °C Univerzální kontaktní lepidlo 6-8 dní 1574
Chemoprén Extrém - 50 ml 0.05 ml max. +110 °C Speciální kontaktní lepidlo 6-8 dní 35
Chemoprén Extrém - 120 ml 0.12 ml max. +110 °C Speciální kontaktní lepidlo skladem 54
Chemoprén Extrém - 300 ml 0.3 ml max. +110 °C Speciální kontaktní lepidlo 6-8 dní 84
Chemoprén Extrém - 800 ml 0.8 ml max. +110 °C Speciální kontaktní lepidlo 6-8 dní 183
Chemoprén transparent - 50 ml 0.05 ml max. +60 °C Kontaktní lepidlo skladem 42
Chemoprén - Ředidlo - 1 l 1 ml max. +60 °C Ředidlo pro produkty Chemoprén 6-8 dní 114