Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

JEHLY HLINÍKOVÉ 

 

DÁVKOVACÍ JEH­LY z nerezové o­celi s hliníko­vým nábojem, vhod­né zejména pro a­gresivní chemic­ké látky na bá­zi rozpouštědel­. Dvojitý závit ty­pu Luer lock za­jišťuje bezpeč­né upevnění na lá­hevkartuši - stříkačku, vzducho­vý ventil nebo ro­bota. Lze je pou­žít při tlaku až 6,8 ba­rů. Hliníkový typ ná­boje eliminuje ri­ziko poškození při u­žívání agresiv­ních chemikáli­í. Tento druh je­hel je velmi bez­pečný a hygie­nický. Vhodný pro roz­pouštědla, ak­tivátory, až po hus­té pasty, tme­lysilikonyge­ly a epoxidy.

 

  • Dodávaná délka o­celové konstruk­ce 25,4 mm.
  • Vnitřní průměr 1,55 mm1­,37 mm a 1,19 mm.
  • Produkt není ste­rilizován, pro­to je určen pou­ze pro průmys­lové využití, ni­koli pro lékař­ské účely.
  • Uvedené ceny jsou­ bez DPH.