Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

 

JEHLY KUŽELOVÉ 

 

Tyto DÁVKOVACÍ JEH­LY kuželového tva­ru mají vysokou­ kvalitu a dí­ky svému hlad­kému tvaru za­ručují přesné a ply­nulé dávkování a na­nášení siliko­nu, lepidel i tme­lů za použití níz­kého tlaku v dáv­kovacím zaříze­ní. Možno pou­žít i pro sili­kony RTV, epo­xidy, vazelíny, růz­né druhy kapa­lin a pájecí pas­ty se střední až vy­sokou viskozi­tou. Jde o přes­né polypropyle­nové kónické dáv­kovací hroty. Jeh­la má dvojitý zá­vit Luer Lock pro rychlé a b­ezpečné nasaze­ní. Barevný plas­t je bez sili­konu, s ochra­nou proti UV zá­ření. Kuželové dáv­kovací jehly ma­jí barevný kód pro r­ychlou orienta­ci. Možno pou­žít do 6,8 bar­. Vhodné pro pou­žití se stříkač­kouminikartu­ší a se všemi dáv­kovacími venti­ly.

 

Produkt není ste­rilizován, pro­to je určen pou­ze pro průmys­lové využití, ni­koli pro lékař­ské účely.

 

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.