Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

JEHLY MICRON-S 

 

Kuželové DÁVKO­VACÍ JEHLY jsou­ opatřeny uzá­věrem typu Lu­er Lock a jejich při­pojení je tím mož­né ke  kartušiven­tilu nebo jiným dáv­kovacím zaříze­ním. Super níz­ký odpor mole­kulárního prou­dění, umožňuje výz­namné úspory ná­kladů. Materi­ál proudí rychle­ji za užití vý­razně nižšího tla­ku, což vede k del­ší životnosti kom­ponentů. Speci­ální design ten­kých a pevných stěn jeh­ly vytváří vět­ší prostorovou­ kapacitu pro ma­teriál. Jehly jsou­ vyrobeny z po­niklovaného bron­zu nebo niklu a stří­bra. Umožňují ve­lice precizní tvor­bu malých teček a li­nek (50 mikro­nů). Vhodné pro říd­ké kapaliny, pá­jecí pasty, UV vyt­vrzení, zvyšu­je anaerobní vý­kon, umožňuje o­pakovatelnou přes­nost.

 

  • Dodáváme po 1, 5 a 1­0 kusech
  • O vnitřních prů­měrech 0,16 mm­; 0,11 mm; 0,06 mm.
  • Produkt není ste­rilizován, pro­to je určen pou­ze pro průmys­lové využití, ni­koli pro lékař­ské účely.
  • Uvedené ceny jsou­ bez DPH.