Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

JEHLY NEREZOVÉ

 

DÁVKOVACÍ JEHLA - s hřídelí a ná­bojem z nerezo­vé oceli s dvo­jitým závitem ty­pu Luer lock, kte­rý zajišťuje bez­pečné upevnění i­deálně na robo­tizované systé­my, ale i na lá­hevkartuši - stříkačku, ruč­ní vzduchové ven­tily apod. Umož­ňuje užití do tla­ku 6,8 barů.

 

  • Certifikovány: bez si­likonu. Leště­ná ocel trubič­ky zajišťuje kon­zistentní tok ma­teriálů.
  • Vhodné pro le­pidlasiliko­nyepoxidytěs­nící látky, ma­ziva, UV vytvrze­ní, pájecí pas­ty .
  • Dodáváme po 1, 12, 2­4 kusech
  • V délce 12,7 mm a 8­,20 mm a vnit­řních průměrech 2,27 mm­1,6 mm; 0,9 mm0,6 mm­0,51 mm0,25 mm; 0,11 m­m.
  • Produkt není ste­rilizován, pro­to je určen pou­ze pro průmys­lové využití, ni­koli pro lékař­ské účely.
  • Uvedené ceny jsou­ bez DPH.