Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

JEHLY POLYPRO­PYLENOVÉ 

 

Nabízíme širo­kou nabídku dáv­kovacích pruž­ných polypropy­lenových jehel ne­jen pro ruční dáv­kovací ventily, in­jekční stříkač­ky a kartuše, a­le také pro ro­tační i vzducho­vé ventily a ro­boty.

 

Tato řada DÁV­KOVACÍCH JEHEL je prů­myslové třídy bez si­likonu, bezpeč­ná pro použití do 6,8 ba­r a vybavena dvo­jitým šroubovi­tým závitem Lu­er Lock pro těs­né a přesné při­pojení..Polypro­pylenové jehly ma­jí barevné roz­lišení (barev­ný kód pro rychlou­ orientaci).. Ma­jí polypropyle­novou trubičku o dél­ce 1/2“, která za­braňuje poško­zení citlivých po­vrchů. Tyto jeh­ly jsou vynika­jící pro dávko­vání na malé plochy ne­bo přes otvory­.  Flexibilní jeh­lové hroty jsou­ vhodné pro všech­ny druhy kapa­lin, zejména pak pro r­ozpouštědla, ak­tivátory, hus­té pasty, tme­ly, silikony, ge­ly a epoxidy. Vhod­né i pro kapa­liny citlivé na vlhkos­t, jako je ky­anoakrylátové in­stantní lepidlo­. 

 

Produkt není ste­rilizován, pro­to je určen pou­ze pro průmys­lové využití, ni­koli pro lékař­ské účely.

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.