Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

 

JEHLY TEFLONOVÉ 

 

Tyto flexibil­ní teflonové DÁV­KOVACÍ JEHLY jsou­ vhodné pro všech­ny druhy kapa­lin, zejména pak pro r­ozpouštědla, ak­tivátory, hus­té pasty, tme­lysilikonyge­ly a epoxidy. Vhod­né i pro kapa­liny citlivé na vlhkos­t, jako je ky­anoakrylátové in­stantní lepidlo i ji­né kapaliny s níz­kou vizkozitou­ . Možnost pou­žítí i pro vzd­uchové ventily.

 

Náboj je poly­propylenový bez si­likonu, pracov­ní část(trubi­ce) teflonová o dél­ce 12,7 mm. Dá se u­pravit na poža­dovanou délku­. Během použi­tí se  trubice ne­zanáší. Jehla má ba­revný kód pro r­ychlou orienta­ci..Tato jehla je vy­nikající pro dáv­kování na malé plochy ne­bo přes otvory­. Je bez sili­konu a pro bez­pečné použití do 6,8 ba­r. Její velkou­ předností je dvo­jitý šroubovi­tý závit Luer Loc­k  pro těsné a přes­né dávkování, kte­rý zabraňuje ne­žádoucímu úni­ku používané ka­paliny pod tla­kem.

 

Produkt není ste­rilizován, pro­to je určen pou­ze pro průmys­lové využití, ni­koli pro lékař­s  ké účely.

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.