Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

UNIVERZÁLNÍ JEH­LY VENTILOVÉ

 

Jehly univerzál­ní se závitem ba­yonet, vhodné pro ven­tily. Tato spe­ciální řada DÁV­KOVACÍCH JEHEL je o­patřena plasto­vými náboji , kte­ré jsou barev­ně odlišeny po­dle velikosti­. Plastový ná­boj má ocelovou­ konstrukci, kte­rá umožňuje kva­litnější a přes­nější aplikaci ma­teriálů; elimi­nuje veškerá o­mezení. Bayone­tový závit za­jišťuje bezpeč­né upevnění na ven­tily. kde je za­fixován maticí a u­možňuje užití až do tla­ku 6,8 barů.

 

  • Dodáváme v dél­ce 12,7 mm, 3­1,00 mm
  • Vhodné pro le­pidlasiliko­nyepoxidy, roz­pouštědla, ma­ziva, UV vytvrze­ní, SMT lepidla.
  • Produkt není ste­rilizován, pro­to je určen pou­ze pro průmys­lové využití, ni­koli pro lékař­ské účely.
  • Uvedené ceny jsou­ bez DPH.

 

LEPŠÍ CENU NA TRHU U­Ž NENAJDETE