Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

JEHLY UV NEPRO­PUSTNÉ

 

Tato DÁVKOVACÍ JEH­LA kuželového tva­ru obsahuje UV sta­bilátor a pro­to je určena spe­ciálně pro prá­ci s UV lepidly a s UV l­ampou. Možno a­le použít i pro si­likony RTV, e­poxidy, vazelí­ny, různé dru­hy kapalin a pá­jecí pasty se střed­ní až vysokou­ viskozitou. Jsou­ vysoké kvali­ty a díky své­mu hladkému tva­ru zaručuje přes­né a plynulé dáv­kování a naná­šení lepidel i os­tatních kapalin za pou­žití nízkého tla­ku v dávkovacím za­řízení. Jde o přes­né polypropyle­nové kónické dáv­kovací hroty. Jeh­la má dvojitý zá­vit pro rychlé a bez­pečné nasazení Lu­er Lock.

 

  • Barevný plast je bez si­likonu.
  • Je ČERNÉ barvy (ba­revný kód).
  • Použitelné do 6,8 ba­r.
  • Vhodné pro pou­žití s UV stří­kačkou, UV mi­nikartuší , UV kar­tuší a se vše­mi dávkovacími ven­tily.
  • Uvedené ceny jsou­ bez DPH.