Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

Název Barva
Typ
Vnitřní průměr
[mm]
Vnější průměr
[mm]
Dostupnost Cena
[Kč]
PTFE hadička 20G tlustostěnná bílá teflonová 0.812 1.45 skladem 59
PTFE hadička 15G tlustostěnná bílá teflonová 1.45 2.2 skladem 59
Přívodní hadice Luer lock bílá samec-samice 3.175 skladem 59
Polyuretanová hadice transparentní 6/4 transparentní PU 4 6 skladem 55
PU hadice 8/5,5 mm transparentní polyuretan 5.5 8 skladem 55
PU Hadice 6/4 mm modrá polyuretan 4 6 skladem 38
PU Hadice 8/5,5mm modrá polyuretan 5.5 8 skladem 55
Teflonová hadice PTFE 4/2,5 bílá teflon 2.5 4 skladem 56
Teflonová hadice PTFE 6/4 bílá teflon 4 6 skladem 82
Teflonová hadice PTFE 8/6 bílá teflon 6 8 skladem 185
PA Hadice 6/4 mm černá PA 4 6 6-8 dní 58
PA Hadice 8/5,5 mm černá PA 5.5 8 skladem 55
PTFE hadička 9G transparentní teflon 2.906 3.4 skladem 59
PTFE hadička 12G transparentní teflon 2.053 2.72 skladem 59
PTFE hadička 15G bílá teflon 1.45 2.09 skladem 59
PTFE hadička 18G transparentní teflon 1.024 1.45 skladem 59
PTFE hadička 20G bílá teflon 0.812 1.23 skladem 59
PTFE hadička 21G bílá teflon 0.723 1.27 skladem 59
PTFE hadička 22G bílá teflon 0.644 1.06 skladem 59
PTFE hadička 27G bílá teflon 0.33 1.04 skladem 59
PTFE hadička 28G transparentní teflon 0.321 0.7 skladem 59
PTFE hadička 30G bílá teflon 0.15 0.58 20 dní 59
PVC hadička Transparentní PVC 3.1 0 6-8 dní 45
Náhradní PVC hadička s vyústěním transparentní PVC 0 0 skladem 85
Hadice pro UV produkty 8/5,5 černá PA 5.5 8 skladem 65
Vysokotlaká pří­vodní hadice pro bez­pečný průchod l­epidelsiliko­nů, tmelůak­tivátorů a ji­ných kapalin.

 

Délka 0,5 m a v­nitřní průměr 3,175 mm­. Po dohodě je mož­né objednat ha­dice i jiných prů­měrů pro kapa­liny s různou­ viskozitou. Ha­dice jsou prů­myslové třídy, bez si­likonu. Každá ha­dice má na jed­nom či obou kon­cích lisované ko­nektory se zá­vitem Luer Loc­k typu samec i sa­mice. Mohou tak být me­zi sebou propo­jeny do větší dél­ky. Jsou kompa­tibilní s jiný­mi závity  nap­ř. na KARTUŠÍC­HBarva bílá a čer­ná.

 

Hadice černé bar­vy je UV nepro­pustná, proto je ur­čena pro práci s UV ma­teriály a UV lam­pou.

 

  • Použití až do tla­ku 6,8 bar.
  • Materiál - ohebný polypro­pylen.
  • Tento produkt ne­ní určen pro lé­kařské účely.
  • Dodáváme v uzav­řených obalech.
  • Uvedené ceny jsou­ bez DPH.

 

Další z našich vyh­ledávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů a tmelů z vel­kých balení do ji­ných menších  prak­tických obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách.