Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Dispercoll D3 - 30 kg

Jednosložkové lepidlo na dřevo umožňuje lepení ve třídě D3. Objem: 30 kg.

= 2926 bez DPH
3540.46 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 2 926,00 Kč/ks 3 540,46 Kč/ks
Objem: 30000 ml Vlastnosti: Jednosložkové disperzní lepidlo na dřevo

Také v balení 500 g5 k­g.

 

Jednosložkové po­lyvinylacetáto­vé disperzní le­pidlo na dřevo, le­pení ve třídě D3­. 

 

Je vhodné k le­pení dřevěného ná­bytku do vlhké­ho prostředí, k vý­robě venkovních o­ken a dveří, k le­pení plovoucích po­dlah ve spoji pe­ro - drážka, parket, k le­pení tvrdých m­asivních a exo­tických dřev. Le­pidlem lze le­pit od + 5° C­. Vytváří elas­tické spoje s vy­sokou pevností, ne­má vliv na os­tří obráběcích stro­jů. Lepidlo ne­mění barevný od­stín dřeva. Je nut­né vyloučit styk s k­ovy, které mo­hou působením pH le­pidla způsobit ba­revné změny sle­pu např. oxidy že­leza. Slep je zd­ravotně nezávad­ný.

 

Technické para­metry:

 

  • třída vodovzdor­nosti D3
  • pH 3
  • sušina 52%
  • pevnost lepené­ho spoje min.10 MPa
  • doba nutná před o­pracováním: ruč­ním - 3 hod. po sle­pení, strojním - 24 hod. po slepení
  • doba otevřenos­ti 5 min.
  • doba zasychání 7 - 8 min.
  • neobsahuje or­ganická rozpou­štědla
  • je ředitelný vodou
  • Balení: PE obal o ob­sahu 30kg

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Štětec velký Nanášecí štětec skladem 50
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Dispercoll D2 s aplikátorem - 500 g 500 ml Vodovzdorné lepidlo na dřevo skladem 65
Dispercoll D2 - 1kg 1000 ml Vodovzdorné lepidlo na dřevo skladem 119
Dispercoll D2 - 5 kg 5000 ml Vodovzdorné lepidlo na dřevo skladem 429
Dispercoll D2- 30 kg 30000 ml Vodovzdorné lepidlo na dřevo 6-8 dní 2120
Dispercoll D3 s aplikátorem - 500 g 500 ml Jednosložkové disperzní lepidlo na dřevo skladem 81
Dispercoll D3 - 5 kg 5000 ml Jednosložkové disperzní lepidlo na dřevo skladem 530
Dispercoll D2 - 500 g 500 ml Vodovzdorné lepidlo na dřevo skladem 62