Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Dow Corning 796 - neutrální silikon

Dow Corning 796 je jednosložkový neutrální silikonový tmel s nízkým modulem pružnost, který je zejména určen pro utěsnování neměkčeného PVC, skla, glazovaných povrchů a zdiva. Objem: 310ml. Šedá

= 93.00 bez DPH
112.53 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 93,00 Kč/ks 112,53 Kč/ks
Objem: 310 ml

Dow Corning 796 

 

je jednosložko­vý neutrální si­likonový tmel s níz­kým modulem pruž­nost, který je zej­ména určen pro u­těsnování neměk­čeného PVC, skla­, glazovaných po­vrchů a zdiva­. Je zvláště vhod­ný pro utěsno­vání obvodových spár a o­ken a dveří stej­ně jako ostat­ních stavebních a zas­klívacích dila­tačních spár.

 

 • vynikající přil­navost bez pod­kladového nátě­ru
 • na řadu povrchů a sta­vebních materi­álů
 • nízký modul pruž­nosti, vysoká pruž­nost
 • dobrá přilnavos­t bez podklado­vého nátěru na ši­rokou škálu po­vrchů
 • nekorozivní
 • snadná aplika­ce opracování
 • nízký zápach
 • obsahuje fungicid
 • odolný houbám a plís­ním
 • 100% silikono­vý polymer
 • splňuje normu I­SO 11600-FaG-20LM
 • odolný ozonu, UV zá­ření a teplot­ním extrémům
 • Barvy: Šedá.  Os­tatní barevné mož­nosti a dostup­nost prosím pop­távejte telefo­nicky či e-mailem

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6.00
Výkyvná PROFI ruční skladem 185.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis