Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Dvoukartuše 1:1 200ml

Tyto polypropylenové dvoukartuše umožňují přesné poměrové dávkování dvousložkových lepidel, silikonů, epoxidů a jiných kapalin. Objem dvoukartuše 200ml o směšovacím poměru 1:1.

= 83 bez DPH
100.43 s DPH


Kód produktu: NK5601093

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 83,00 Kč/ks 100,43 Kč/ks
10+ 81,00 Kč/ks 98,01 Kč/ks
50+ 79,00 Kč/ks 95,59 Kč/ks
Objem: 200 ml Poměr: 1:1 ml
Délka: 148 mm Pro směšovač: fixace maticí nebo šroubovitý

Tyto polypropy­lenové dvoukar­tuše umožňují přes­né poměrové dáv­kování dvouslož­kových lepidelsi­likonůepoxi­dů a jiných ka­palin. Složky v od­dělených komo­rách dvoukartu­še jsou násled­ně vydávány sou­časně prostřed­nictvím static­kého směšovače, ve kte­rém se mezi se­bou dokonale pro­míchají. 

Mohou být pou­žity s manuál­ními či pneuma­tickými výdej­ními pistolemi­

Kartuše po pou­žití možno uzav­řít krytkou a ne­odebranou čás­t materiálu us­kladnit pro dal­ší použití, a­niž by došlo k je­ho znehodnoce­ní.

 

  • Bez silikonů
  • Objem: 200 ml
  • Směšovací poměr: 1:1 
  • Typ uzávěru smě­šovače – šroubovitý, fi­xační maticí
  • Použití až do tla­ku 6,8 bar 
  • Výrobky nejsou­ sterilizované a pro­to jsou určené pou­ze pro průmys­lové využití, ni­koliv pro lékař­ské účely. 

 

  • Vnitřní průměr A: 33,45 mm
  • Vnitřní průměr B: 33,45 mm

 

  • Vnější průměr A: 37,3 mm
  • Vnější průměr B: 37,3 m­m                       

 

Možnost přeplně­ní materiálu do kar­tuší a dvoukar­tuší dle přání zá­kazníka. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Směšovač MC10-24 165 mm 8.9 mm 200-400 ml fixace maticí skladem 37.2
Směšovač MC 06-24 127 mm 6.2 mm 200 ml fixace maticí skladem 33.9
Směšovač MC 10-24 II 276 mm 10 mm 400-600 ml fixace maticí skladem 45
Směšovač MC 6-24 II 190 mm 6.25 mm 200-400 ml fixace maticí skladem 40
Pistole 200 ml 1:1, 2:1 Ruční 20 dní 1180
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Poměr
Délka
[mm]
Pro směšovač
Dostupnost Cena
[Kč]
Dvoukartuše 1:1 50ml 50 ml 1:1 ml 95.85 mm bajonetový skladem 45
Dvoukartuše 2:1 50ml 50 ml 2:1 ml 94.4 mm bajonetový skladem 43
Dvoukartuše 10:1 38ml 38 ml 10:1 ml bajonetový 95 mm skladem 50
Dvoukartuše 2:1 200ml 200 ml 2:1 ml šroubovitý/fixace maticí 148 mm skladem 182
Dvoukartuše 1:1 24ml 24 ml 1:1 ml žádný 85 mm skladem 43
Dvoukartuše 1:1 400ml 400 ml 1:1 ml 188 mm šroubovitý/fixace maticí skladem 129
Dvoukartuše 1:1 1500ml 1500 ml 1:1 ml šroubovitý/fixace maticí 218 mm 20 dní 299
Dvoukartuše 2:1 450ml 450 ml 2:1 ml šroubovitý/fixace maticí 213 mm 20 dní 136
Speciální dvoukartuše 50ml 1:1 50 ml 1:1 ml 96 mm speciální s oddělenými výstupy skladem 52
Dvoukartuše 2:1 200 ml - CLICK TOGETHER 200 ml šroubovitý/fixace maticí 2:1 ml 219 mm skladem 130
Dvoukartuše 2:1 225ml 225 ml 2:1 ml šroubovitý/fixace maticí 219 mm skladem 125