Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Dvoukartuše 10:1 38ml

Tyto polypropylenové dvoukartuše umožňují přesné poměrové dávkování dvousložkových lepidel, silikonů, epoxidů a jiných kapalin. Objem 38ml o poměru 10:1

= 50 bez DPH
60.5 s DPH


Kód produktu: NK5601076

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 50,00 Kč/ks 60,50 Kč/ks
100+ 44,00 Kč/ks 53,24 Kč/ks
500+ 39,00 Kč/ks 47,19 Kč/ks
Objem: 38 ml Poměr: 10:1 ml
Pro směšovač: bajonetový Délka: 95 mm

Tyto polypropy­lenové dvoukar­tuše umožňují přes­né poměrové dáv­kování dvouslož­kových lepidelsi­likonůepoxi­dů a jiných ka­palin. Složky v od­dělených komo­rách dvoukartu­še jsou násled­ně vydávány sou­časně prostřed­nictvím static­kého směšovače, ve kte­rém se mezi se­bou dokonale pro­míchají. 

Mohou být pou­žity s manuál­ními či pneuma­tickými výdej­ními pistolemi­

Kartuše po pou­žití možno uzav­řít krytkou a ne­odebranou čás­t materiálu us­kladnit pro dal­ší použití, a­niž by došlo k je­ho znehodnoce­ní.


 

  • Bez silikonů
  • Objem: 38 ml
  • Směšovací poměr: 10:1
  • Typ uzávěru smě­šovače - bajonet 
  • Použití až do tla­ku 6.8 bar                    

 

Možnost přeplně­ní materiálu do kar­tuší a dvoukar­tuší dle přání zá­kazníka. 

Přislušenství

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční výtlačná pistole Dual 50 ml (10:1) ruční skladem 889