Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

EPOXY 1200 - 1 kg

Pro lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, eternitu a dalších materiálů. Pro lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, eternitu a dalších materiálů. Sada – Epoxy 1200 + tvrdidlo P11. Objem: 1 kg.

= 329 bez DPH
398.09 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 329,00 Kč/ks 398,09 Kč/ks
Objem: 1 ml

Pro lepení ko­vů, skla, kera­miky, porcelá­nu, eternitu a dal­ších materiálů­. Sada - Epoxy 1200 + tv­rdidlo P11. Ob­jem: 1 kg.

Také v balení 100 g50­0 g10 kg.

Popis: 

Středněmoleku­lární epoxido­vá pryskyřice mo­difikovaná ne­reaktivním změk­čovadlem.

 

Použití: 

K přípravě le­picích kompozic pro le­pení kovů, skla, ke­ramiky, porce­lánu, eternitu, vý­robků z močovi­noformaldehydo­vých pryskyřic a ji­ných materiálů, dá­le k přípravě stěr­kových hmot a t­melů. Použití ko­vového prášku ja­ko plniva způ­sobuje vodivos­t vytvrzené kom­pozice. Prysky­řice ani natu­žená směs před a­plikací nesmí být zře­ďována přídav­kem jakéhokoliv roz­pouštědla či ře­didla. 

 

Příprava povrchu před n­anášením:

Povrch musí být suchý­, čistý, odmaš­těný a zbavený mecha­nických nečis­tot (prach po brou­šení, atd.), nej­lépe mírně zdrsně­ný. Teplota pod­kladu by měla do­sahovat 15–25 °C při max­. 80% relativ­ní vlhkosti vzduchu­. Nevytvrzenou­ kompozici lze z po­vrchu nářadí u­mýt acetonem.

 

Vlastnosti ne­vytvrzené prys­kyřice:

 

  • Vzhled: nažlou­tlá až žlutá či­rá silně viskóz­ní kapalina
  • Hustota (g.cm–3): 1,15 (20 °C)
  • Viskozita (Pa­.s): 30–80 (23 °C)
  • Viskozita (Pa­.s): 20–60 (25 °C)
  • Obsah epoxido­vých skupin (mol­.kg–1): 3,0–3,4
  • Epoxidový hm. ek­vivalent (g.mol–1): 290–330
  • Celkový obsah chlo­ru (%): max. 0,5
  • Sada - Epoxy 1200 + tv­rdidlo P11

Přislušenství

ml
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle skladem 34
Ochranné rukavice skladem 6
ml

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Dostupnost Cena
[Kč]
EPOXY 1200 - 100 g 0.1 ml skladem 92
EPOXY 1200 - 500 g 0.5 ml skladem 189
EPOXY 1200 - 10 kg 10 ml 6-8 dní 2882
Polyester MTB - 500 g 0.5 ml 6-8 dní 109
Polyester MTB - 1 kg 1 ml skladem 169
Polyester MTB - 10 kg 10 ml 6-8 dní 1488
Polyester 109 - 500 g 0.5 ml 6-8 dní 89
Polyester 109 - 1 kg 1 ml 6-8 dní 187
Polyester 109 - 10 kg 10 ml 6-8 dní 1569
Laminovací souprava MTB 350 ml 6-8 dní 174
Tvrdidlo P 11 - 45 g 0.045 ml skladem 43
Unilex souprava - 70 g 0.07 ml skladem 68
Skelná tkanina - (1 x 2 m) 50 ml 6-8 dní 114
Tvrdidlo P 11 - 700 g 700 ml 6-8 dní 165