Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

 

HERKULES

 

Univerzální dis­perzní lepidla pro do­mácnost, mode­láře i průmys­lové využití. Le­pí papír, korek, ků­ži, dřevo a dře­vovláknité ma­teriály. Lepi­dla jsou nevý­bušná a nehoř­lavá. Neobsahu­jí organická roz­pouštědla ani fun­gicidní přísa­dy. Ředitelná vo­dou.