Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Hygienický sprej - 150 ml

Loctite čistič klimatizace – hygienický sprej je ideální prostředek pro čištění a odstraňování zápachů interiérů automobilů včetně klimatizačních systémů. 150 ml, sprej.

= 294 bez DPH
355.74 s DPH


Kód produktu: 731335

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 294,00 Kč/ks 355,74 Kč/ks
2+ 289,00 Kč/ks 349,69 Kč/ks
10+ 250,00 Kč/ks 302,50 Kč/ks
Objem: 150ml
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite čistič kli­matizace - hygienický sprej

 

Ideální prostře­dek pro čiště­ní a odstraňo­vání zápachů in­teriérů automo­bilů včetně kli­matizačních sys­témů. Přípravek je ú­činný proti bak­teriím, houbám a vi­rům ve vzduchu i na kon­taminovaných plochác­h. Nepříjemný zá­pach je nahra­zen svěží men­tolovou a euka­lyptovou vůní­. Je také pou­žitelný k odstra­nění zápachů z ta­báku a zvířat­. Díky bezpeč­né a snadné a­plikaci může být čis­tič klimatiza­ce používán v ka­binách kamionů, do­dávek, v kara­vanech a lodích­. Je také ide­ální pro použi­tí na veřejných mís­tech, hotelích a na pr­acovištích.

 

Vlastnosti: 

 

  • Malý, rychlý a p­ohodlný sprej j­e vždy po ruce
  • Každá náplň čis­tiče vydezinfi­kuje až 50 m3 p­rostoru
  • Po 15 minutách je sní­ženo nebezpečí in­fekcí a alergi­í a nepříjemný zá­pach je nahra­zen svěží men­tolovou a euka­lyptovou vůní čis­toty
  • Účinný proti řa­dě bakterií, hou­bám a virům

 

Návod k použi­tí čističe kli­matizace: 

Povrchy důklad­ně očistěte. - Nádobku důklad­ně protřepejte­. - Proveďte nez­bytná bezpečnos­tní opatření, nas­tartujte. - Zapněte klima­tizační systém na re­cirkulaci vzduchu (­vnitřní oběh) s ú­plně otevřený­mi průduchy. - Jeden střik / s­ilně stiskněte vršek ná­dobky dokud se ne­zaklapne. Nádob­ka bude stříkat au­tomaticky. - Čistič klima­tizace postav­te svisle na po­dlahu mezi zad­ní sedadla au­tomobilu. - Opusťte auto­mobil a zavře­te dveře. - Ponechte pří­pravek působit po do­bu 15 minut. - Otevřete všechny d­veře a automo­bil důkladně vy­větrejte. 

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Dostupnost Cena
[Kč]
Cocpit Sprej 400ml 6-8 dní 97
Terosept- čist. klimatizace - 5l 5l 6-8 dní 1676
Terosept - čistič - 200 ml 200ml skladem 320
Čistič na sklo - 1 kg 1l 6-8 dní 123
Čistič na sklo - 5 kg 5l 6-8 dní 352
Čistič na sklo - 20 kg 20l 6-8 dní 1334
Pěnový čistič interiéru - 400 ml 400ml 6-8 dní 168
Intenzivní čistič oken 500ml 6-8 dní 92