Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7080 Hygienický sprej - 150 ml

Loctite čistič klimatizace – hygienický sprej je ideální prostředek pro čištění a odstraňování zápachů interiérů automobilů včetně klimatizačních systémů. 150 ml, sprej.

= 317 bez DPH
383.57 s DPH


Kód produktu: 731335

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 317,00 Kč/ks 383,57 Kč/ks
2+ 308,00 Kč/ks 372,68 Kč/ks
10+ 294,00 Kč/ks 355,74 Kč/ks
Objem: 150 ml Vlastnosti: Pro čištění a odstraňování zápachů interiérů automobilů
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

Loctite 7080

 

Loctite čistič kli­matizace - hygienický sprej

 

Ideální prostře­dek pro čiště­ní a odstraňo­vání zápachů in­teriérů automo­bilů včetně kli­matizačních sys­témů. Přípravek je ú­činný proti bak­teriím, houbám a vi­rům ve vzduchu i na kon­taminovaných plochác­h. Nepříjemný zá­pach je nahra­zen svěží men­tolovou a euka­lyptovou vůní­. Je také pou­žitelný k odstra­nění zápachů z ta­báku a zvířat­. Díky bezpeč­né a snadné a­plikaci může být čis­tič klimatiza­ce používán v ka­binách kamionů, do­dávek, v kara­vanech a lodích­. Je také ide­ální pro použi­tí na veřejných mís­tech, hotelích a na pr­acovištích.

 

Vlastnosti: 

 

  • Malý, rychlý a p­ohodlný sprej j­e vždy po ruce
  • Každá náplň čis­tiče vydezinfi­kuje až 50 m3 p­rostoru
  • Po 15 minutách je sní­ženo nebezpečí in­fekcí a alergi­í a nepříjemný zá­pach je nahra­zen svěží men­tolovou a euka­lyptovou vůní čis­toty
  • Účinný proti řa­dě bakterií, hou­bám a virům

 

Návod k použi­tí čističe kli­matizace: 

Povrchy důklad­ně očistěte. - Nádobku důklad­ně protřepejte­. - Proveďte nez­bytná bezpečnos­tní opatření, nas­tartujte. - Zapněte klima­tizační systém na re­cirkulaci vzduchu (­vnitřní oběh) s ú­plně otevřený­mi průduchy. - Jeden střik / s­ilně stiskněte vršek ná­dobky dokud se ne­zaklapne. Nádob­ka bude stříkat au­tomaticky. - Čistič klima­tizace postav­te svisle na po­dlahu mezi zad­ní sedadla au­tomobilu. - Opusťte auto­mobil a zavře­te dveře. - Ponechte pří­pravek působit po do­bu 15 minut. - Otevřete všechny d­veře a automo­bil důkladně vy­větrejte. 

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson VR 120 Cocpit Sprej 400ml 400 ml Pro ošetření a ochranu vnitřních plastových dílů v autě 6-8 dní 97
Terosept- čist. klimatizace - 5l 5000 ml Pro čištění klimatizace 6-8 dní 1676
Terosept - čistič - 200 ml 200 ml Pro čištění klimatizace skladem 320
Čistič na sklo - 1 kg 1000 ml Čištění skel automobilů 6-8 dní 123
Čistič na sklo - 5 kg 5000 ml Čištění skel automobilů 6-8 dní 352
Čistič na sklo - 20 kg 20000 ml Čištění skel automobilů 6-8 dní 1334
Loctite SF7085 Pěnový čistič interiéru - 400 ml 400 ml Pěnový čistič interiéru 6-8 dní 186
Teroson VR 105 Intenzivní čistič oken 500 ml Čistič oken 6-8 dní 101