Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Láhev ESD SAFE 100 ml

Láhev s dotykovým aplikátorem pro ekonomickou efektivitu práce a čistý pracovní prostor. Objem 100ml.

= 105 bez DPH
127.05 s DPH


Kód produktu: NL5606026

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 105,00 Kč/ks 127,05 Kč/ks
Objem: 100 ml Vlastnosti: Láhev ESD SAFE 100 ml s dotykovým aplikátorem

PŘÍKLAD NÁZOR­NÉHO POUŽITÍ:  vi­deo zde

 

 

Také s objemem 120 ml, 1­80 ml, 200 ml250 ml

 

Tato láhev ES­D SAFE (bezpeč­né proti static­ké elektřině) pos­kytuje jednoduchý a bez­pečný způsob dáv­kování barev, pri­merů, lepidel, ře­didel, čistících pros­tředků, alkoho­lů a dalších mon­tážních kapalin­. Láhve z poly­ethylenu s do­tykovým čerpa­dlem umožňují a­plikovat přimě­řenou dávku ma­teriálu a zajiš­ťují tak ekono­mickou efekti­vitu práce a čis­tý pracovní pros­tor. Kapalina je vy­tlačená do proh­lubně aplikáto­ru a je tak p­řipravená k ot­ření štětcem.

 

  • Velmi vhodné je u­žití těchto lah­ví pro labora­torní účely, i­deální pro PCB p­ájení.
  • Součástí je ne­rezové víčko s dlou­hou životností.
  • Zabraňuje zby­tečnému odpařo­vání a kontami­naci.
  • Láhve dodáváme o ob­sahu 100 ml 
  • Foto pouze ilus­trační - barva (žlutá, rů­žová, transpa­rentní) - dle dostupnosti

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Láhev ESD SAFE 200 ml 200 ml Láhev ESD SAFE 200 ml s dotykovým aplikátorem 20 dní 279
Láhev ESD SAFE 250 ml 250 ml Láhev ESD SAFE 250 ml s dotykovým aplikátorem skladem 299
Láhev ESD SAFE 180 ml 180 ml Láhev ESD SAFE 180 ml s dotykovým aplikátorem skladem 167
Láhev ESD SAFE 120 ml 120 ml Láhev ESD SAFE 120 ml s dotykovým aplikátorem skladem 115
Láhev ESD SAFE se štětečkem 100 ml 100 ml Láhev ESD SAFE se štětečkem 100 ml skladem 125