Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Láhev ESD SAFE 200 ml

Láhev s dotykovým aplikátorem pro ekonomickou efektivitu práce a čistý pracovní prostor. Objem 200ml.

= 279 bez DPH
337.59 s DPH


Kód produktu: NL5606027

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 279,00 Kč/ks 337,59 Kč/ks
5+ 269,00 Kč/ks 325,49 Kč/ks
12+ 249,00 Kč/ks 301,29 Kč/ks
Objem: 200 ml Vlastnosti: Láhev ESD SAFE 200 ml s dotykovým aplikátorem

PŘÍKLAD NÁZOR­NÉHO POUŽITÍ:  vi­deo zde

 

Také s objemem 100 ml1­20 ml, 180 ml, 250 ml

 

Tato láhev ES­D SAFE (bezpeč­né proti static­ké elektřině) pos­kytuje jednoduchý a bez­pečný způsob dáv­kování barev, pri­merů, lepidel, ře­didel, čistících pros­tředků, alkoho­lů a dalších mon­tážních kapalin­. Láhve z poly­ethylenu s do­tykovým čerpa­dlem umožňují a­plikovat přimě­řenou dávku ma­teriálu a zajiš­ťují tak ekono­mickou efekti­vitu práce a čis­tý pracovní pros­tor. Kapalina je vy­tlačená do proh­lubně aplikáto­ru a je tak p­řipravená k ot­ření štětcem.

 

  • Velmi vhodné je u­žití těchto lah­ví pro labora­torní účely, i­deální pro PCB p­ájení.
  • Součástí je ne­rezové víčko s dlou­hou životností.
  • Zabraňuje zby­tečnému odpařo­vání a kontami­naci.
  • Láhve dodáváme o ob­sahu 200 ml
  • Foto pouze ilus­trační - barva (žlutá, rů­žová, transpa­rentní) - dle dostupnosti

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Láhev ESD SAFE 100 ml 100 ml Láhev ESD SAFE 100 ml s dotykovým aplikátorem skladem 105
Láhev ESD SAFE 120 ml 120 ml Láhev ESD SAFE 120 ml s dotykovým aplikátorem skladem 115
Láhev ESD SAFE 180 ml 180 ml Láhev ESD SAFE 180 ml s dotykovým aplikátorem skladem 167
Láhev ESD SAFE 250 ml 250 ml Láhev ESD SAFE 250 ml s dotykovým aplikátorem skladem 299
Láhev ESD SAFE se štětečkem 100 ml 100 ml Láhev ESD SAFE se štětečkem 100 ml skladem 125