Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

 

MACROPLAST LOC­TITE

 

Macroplast je dvou­složkové lepi­dlo, má nízkou­ viskozitu, pas­tovitou - odolnou vůči o­hybu. Má vyso­kou pevnost v tla­ku. Jeho použi­tí je možné ví­ceúčelové. Do­poručuje se i při s­tavbě lodí, ly­ží a snowboar­dů - dobré vlastnos­ti při penetra­ci, je vodu od­puzující. Také má do­brou adhezi k plas­tům a kovům, ab­sorbuje rázové na­máhání. U prys­kyřice typu Ma­croplast UK 8×xx se ob­vykle používa­jí s tvrdidlem Ma­croplast UK 5400 ne­bo Macroplast UK 5401­. Pokud se jed­ná o baleni com­bi pack, tak ty­to již obsahu­jí tvrdidlo UK 5400.