Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

 

POLYURETANY

 

Polyuretany pat­ří do kategori­e PRUŽNÉ TMELY - Ve spojení se zá­kladem pro le­pení plastů, je Te­rokal vhodný pro všech­ny typy plastů v au­tomobilu. Dal­ší zpracování je po zah­řívání infračer­veným zářičem (60–70 °C) možné po 15 mi­nutách. Vysoká sta­bilita -také při vyso­kých teplotách: (až 60–70 °C). Teromix 6700 je ur­čen k lepení ko­vů na kov, plas­t (kromě PP, PE), d­řevo, lakované plochy­. Snadné naná­šení pomocí pis­tole a snadné míchá­ní z dvoukartu­še pomocí sta­tického mixéru.

 

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.