Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

Název Objem
[g]
Viskozita
[mPas]
Barva
Manipulační pevnost
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 401 blistr 3g 3 100 transparentní 3-10 skladem 70.00
Loctite 401 tuba 3g 3 100 transparentní 3-10 skladem 70.00
Loctite 401 20g 20 100 transparentní 3-10 skladem 382.00
Loctite 401 50g 50 100 transparentní 3-10 skladem 702.00
Loctite 401 500g 500 100 transparentní 3-10 6-8 dní 5435.00
Loctite 406 20g 20 20 transparentní 2-10 skladem 441.00
Loctite 406 50g 50 20 transparentní 2-10 skladem 720.00
Loctite 406 500g 500 20 transparentní 2-10 6-8 dní 7558.00
Loctite 408 50g 50 5 transparentní 5-10 6-8 dní 964.00
Loctite 408 500g 500 5 transparentní 5-10 skladem 6460.00
Loctite 435 20g 20 200 transparentní 10-20 skladem 581.00
Loctite 438 20g 20 200 černá 10-20 skladem 582.00
Loctite 460 20g 20 40 transparentní 5-20 skladem 478.00
Loctite 460 500g 500 40 transparentní 5-20 skladem 6165.00
Loctite 480 20g 20 200 černá 20-50 skladem 592.00
Loctite 480 50g 50 200 černá 20-50 skladem 962.00
Loctite 480 500g 500 200 černá 3-10 6-8 dní 7615.00
Loctite 495 20g 20 30 transparentní 5-20 skladem 406.00
Loctite 495 50g 50 30 transparentní 5-20 skladem 763.00
Loctite 495 500g 500 30 transparentní 5-20 6-8 dní 5109.00
LOCTITE 496 20g 20 125 transparentní 10-30 skladem 376.00
Loctite 496 50g 50 125 transparentní 10-30 6-8 dní 700.00
Loctite 496 500g 500 125 transparentní 10-30 6-8 dní 4693.00
Loctite 406 / 770 sada 20g 20 20 transparentní 2-10 6-8 dní 854.00
Loctite 4011 - 20 g 20 100 transparentní 3-10 20 dní 583.00
 

VTEŘINOVÁ LEPID­LA S NÍZKOU VIS­KOZITOU

 

Za normálních pod­mínek spouští pro­ces vytvrzení at­mosférická vlhkos­t. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti. Rychlost vyt­vrzení dle spá­ry. Rychlost vyt­vrzení závisí na ve­likosti spáry­. Lepené plochy by m­ěly být čisté a od­maštěné. Vyčis­těte všechny p­ovrchy pomocí vhod­ného čističe Loc­tite® a nechte us­chnout. Na vyt­vrzení lemů ne­bo lepidla mi­mo lepenou spá­ru je možné pou­žít aktivátor LOC­TITE®. Materi­ál odebraný z ná­doby může být bě­hem používání kon­taminován. Pro­to jej nikdy ne­vracejte do o­riginálního o­balu.

 

V průmyslu se ta­to lepidla da­jí dávkovat dáv­kovacím zaříze­ním T1000 nebo FU800.

 

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.