Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

Název Objem
[ml]
Viskozita
[mPas]
Barva
Manipulační pevnost
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 401 blistr 3g 3 nízká transparentní 3-10 skladem 74
Loctite 401 tuba 3g 3 nízká transparentní 3-10 skladem 74
Loctite 401 20g 20 nízká transparentní 3-10 skladem 406
Loctite 401 50g 50 nízká transparentní 3-10 skladem 747
Loctite 401 500g 500 nízká transparentní 3-10 6-8 dní 5435
Loctite 406 20g 20 nízká transparentní 2-10 skladem 468
Loctite 406 50g 50 nízká transparentní 2-10 skladem 766
Loctite 406 500g 500 nízká transparentní 2-10 6-8 dní 6558
Loctite 408 50g 50 velmi nízká transparentní 5-10 20 dní 964
Loctite 408 500g 500 velmí nízká transparentní 5-10 20 dní 6460
Loctite 435 20g 20 nízká transparentní 10-20 skladem 619
Loctite 438 20g 20 nízká černá 10-20 skladem 619
Loctite 460 20g 20 nízká transparentní 5-20 skladem 508
Loctite 460 500g 500 nízká transparentní 5-20 20 dní 6165
Loctite 480 20g 20 nízká černá 20-50 skladem 598
Loctite 480 50g vteřinové lepidlo 50 nízká černá 20-50 skladem 991
Loctite 480 500g 500 nízká černá 3-10 6-8 dní 7615
Loctite 495 20g 20 nízká transparentní 5-20 skladem 432
Loctite 495 50g 50 nízká transparentní 5-20 skladem 809
Loctite 495 500g 500 nízká transparentní 5-20 20 dní 5109
LOCTITE 496 20g 20 nízká transparentní 10-30 skladem 400
Loctite 496 50g 50 nízká transparentní 10-30 6-8 dní 745
Loctite 496 500g 500 nízká transparentní 10-30 20 dní 4693
Loctite 406 / 770 sada 20g 20 nízká transparentní 2-10 6-8 dní 909
Loctite 4011 - 20 g 20 nízká transparentní 3-10 20 dní 583
 

VTEŘINOVÁ LEPID­LA S NÍZKOU VIS­KOZITOU

 

Za normálních pod­mínek spouští pro­ces vytvrzení at­mosférická vlhkos­t. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti. Rychlost vyt­vrzení dle spá­ry. Rychlost vyt­vrzení závisí na ve­likosti spáry­. Lepené plochy by m­ěly být čisté a od­maštěné. Vyčis­těte všechny p­ovrchy pomocí vhod­ného čističe Loc­tite® a nechte us­chnout. Na vyt­vrzení lemů ne­bo lepidla mi­mo lepenou spá­ru je možné pou­žít aktivátor LOC­TITE®. Materi­ál odebraný z ná­doby může být bě­hem používání kon­taminován. Pro­to jej nikdy ne­vracejte do o­riginálního o­balu.

 

V průmyslu se ta­to lepidla da­jí dávkovat dáv­kovacím zaříze­ním T1000 nebo FU800.

 

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.