Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 248 tyčinka 9ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Objem 9g.

= 247.00 bez DPH
298.87 s DPH


Kód produktu: 540498

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 247,00 Kč/ks 298,87 Kč/ks
2+ 244,00 Kč/ks 295,24 Kč/ks
10+ 220,00 Kč/ks 266,20 Kč/ks
Objem: 9 ml Barva: modrá
Pevnost: střední Povolovací moment: 17 Nm
Viskozita: polotuhý Manipulační pevnost/ocel: 5 min

Také v balení 19g.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 248 má st­ředněpevnostní a­naerobní zajiš­ťovač závitů. Je do­dáván v polotu­hé formě podob­né vosku, běž­ně balený v po­době aplikační ty­činky. Stejně ja­ko kapalné ana­erobní produk­ty vytvrzuje za nep­řítomnosti vzduchu v u­zavřené spáře me­zi kovovými po­vrchy. Loctite 248 do­sahuje střední pev­nosti je zejmé­na dobře použi­telný v těch př­ípadech, kdy ka­palné produkty jsou­ příliš řídké a sté­kají ze součás­tí nebo se ob­tížně nanášejí­. Snadno se skla­duje a umožňu­je přímý kontak­t se závitový­mi díly během na­nášení, což za­jišťuje rovno­měrné rozlože­ní produktu. 

 

  • Maximální roz­měr závitu : M50 
  • Povolovací mo­ment : 17 [Nm] 
  • Teplotní odol­nost : - 55 až + 150 [°C] 
  • Manipulační pev­nost na oceli : 5 [min] 
  • Manipulační pev­nost na nerez ma­teriálu : 20 [min­] 
  • Zalisováno do blis­tru. 
  • Objem 9g

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost
Povolovací moment
[Nm]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 243 5ml 5 ml modrá střední 26 Nm skladem 137.00
Loctite 243 10ml 10 ml modrá střední 26 Nm skladem 216.00
Loctite 243 24ml 24 ml modrá střední 26 Nm skladem 470.00
Loctite 243 50ml 50 ml modrá střední 26 Nm skladem 832.00
Loctite 243 250ml 250 ml modrá střední 26 Nm skladem 3494.00
Loctite 248 tyčinka 19ml 19 ml modrá střední 17 Nm 20 dní 451.00
Loctite 2400 - 50 ml 50 ml modrá střední 20 Nm skladem 876.00
Loctite 242 - 50 ml 50 ml modrá střední 11.5 Nm 6-8 dní 953.00