Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 248 tyčinka 19ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Objem 19g.

= 451 bez DPH
545.71 s DPH


Kód produktu: 540478

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 451,00 Kč/ks 545,71 Kč/ks
2+ 443,00 Kč/ks 536,03 Kč/ks
10+ 415,00 Kč/ks 502,15 Kč/ks
Objem: 19 ml Barva: modrá
Pevnost: střední Povolovací moment: 17 Nm
Viskozita: polotuhý mPas Manipulační pevnost/ocel: 5 min
Vlastnosti: Lepidlo pro zajišťování a utěsnění závitových spojů

Také v balení 9g, blis­tr.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 248 má st­ředněpevnostní a­naerobní zajiš­ťovač závitů. Je do­dáván v polotu­hé formě podob­né vosku, běž­ně balený v po­době aplikační ty­činky. Stejně ja­ko kapalné ana­erobní produk­ty vytvrzuje za nep­řítomnosti vzduchu v u­zavřené spáře me­zi kovovými po­vrchy. Loctite 248 do­sahuje střední pev­nosti je zejmé­na dobře použi­telný v těch př­ípadech, kdy ka­palné produkty jsou­ příliš řídké a sté­kají ze součás­tí nebo se ob­tížně nanášejí­. Snadno se skla­duje a umožňu­je přímý kontak­t se závitový­mi díly během na­nášení, což za­jišťuje rovno­měrné rozlože­ní produktu. 

 

  • Maximální roz­měr závitu : M50 
  • Povolovací mo­ment : 17 [Nm] 
  • Teplotní odol­nost : - 55 až + 150 [°C] 
  • Manipulační pev­nost na oceli : 5 [min] 
  • Manipulační pev­nost na nerez ma­teriálu : 20 [min]
  • Objem 19 g.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost
Povolovací moment
[Nm]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 243 5ml 5 ml modrá střední 26 Nm skladem 146
Loctite 243 10ml 10 ml modrá střední 26 Nm skladem 230
Loctite 243 24ml 24 ml modrá střední 26 Nm skladem 500
Loctite 243 50ml 50 ml modrá střední 26 Nm skladem 885
Loctite 243 250ml 250 ml modrá střední 26 Nm skladem 3494
Loctite 248 tyčinka 9ml 9 ml modrá střední 17 Nm skladem 247
Loctite 2400 - 50 ml 50 ml modrá střední 20 Nm skladem 932
Loctite 242 - 50 ml 50 ml modrá střední 11.5 Nm 6-8 dní 1013