Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 268 tyčinka 19ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Tyčinka o objemu 19g.

= 449 bez DPH
543.29 s DPH


Kód produktu: 540908

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 449,00 Kč/ks 543,29 Kč/ks
2+ 445,00 Kč/ks 538,45 Kč/ks
10+ 415,00 Kč/ks 502,15 Kč/ks
Objem: 19 ml Barva: červená
Pevnost: vysoká Povolovací moment: 17 Nm
Viskozita: polotuhý mPas Manipulační pevnost/ocel: 5 min
Vlastnosti: Lepidlo pro zajišťování a utěsnění závitových spojů
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 268

je vysokopevnos­tní provedení a­naerobního za­jišťovače závi­tů. Dodává se v po­lotuhé formě po­dobné vosku, běž­ně balený v po­době aplikační ty­činky. Stejně ja­ko kapalné ana­erobní produk­ty vytvrzuje za nep­řítomnosti vzduchu v u­zavřené spáře me­zi kovovými po­vrchy závitové­ho spoje. Loc­tite 268 dosa­huje stejné pev­nosti a může být pou­žit na různé ko­vové materiály­. Je zejména dob­ře použitelný v těch př­ípadech, kdy ka­palné produkty jsou­ příliš řídké a sté­kají ze součás­tí nebo se ob­tížně nanášejí­. Snadno se skla­duje a umožňu­je přímý kontak­t se závitový­mi díly během na­nášení, což za­jišťuje rovno­měrné rozlože­ní produktu. 

 

  • Viskozita : po­lotuhý 
  • Maximální roz­měr závitu : M68 
  • Povolovací mo­ment : 17 [Nm] 
  • Teplotní odol­nost : - 55 až + 150 [°C]

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost
Povolovací moment
[Nm]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 262 50ml 50 ml červená vysoká 22 Nm skladem 885
Loctite 262 250ml 250 ml červená vysoká 22 Nm 20 dní 3494
Loctite 270 10ml 10 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 230
Loctite 270 50ml 50 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 885
Loctite 270 250ml 250 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 3453
Loctite 2701 5ml 5 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 131
Loctite 2701 50ml 50 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 931
Loctite 2701 250ml 250 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 3850
Loctite 271 50ml 50 ml červená vysoká 26 Nm skladem 918
Loctite 276 50ml 50 ml zelená vysoká 60 Nm skladem 976
Loctite 278 50ml 50 ml zelená vysoká 42 Nm skladem 977
Loctite 290 10ml 10 ml zelená vysoká 10 Nm skladem 230
Loctite 290 50ml 50 ml zelená vysoká 10 Nm skladem 885
Loctite 290 250ml 250 ml zelená vysoká 10 Nm 6-8 dní 3453
Loctite 586 50ml 50 ml červená vysoká 15 Nm 20 dní 848
Loctite 275 - 50 ml 50 ml zelená vysoká 25 Nm skladem 1012