Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 4860 - 20 g

Loctite 4860 je určen pro lepení obtížně lepitelných materiálů a je speciálně vyroben tak, aby poskytoval pružné spojení. Objem: 20 g.

= 629 bez DPH
761.09 s DPH


Kód produktu: 1920906

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 629,00 Kč/ks 761,09 Kč/ks
2+ 611,00 Kč/ks 739,31 Kč/ks
10+ 584,00 Kč/ks 706,64 Kč/ks
Objem: 20 ml Viskozita: střední mPas
Barva: transparentní Manipulační pevnost(s): 3-10
Manipulační pevnost: 3-10 Vlastnosti: Vteřinové lepidlo pro obtížně lepitelné materiály
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 4860™ 

 

je určen pro le­pení obtížně le­pitelných mate­riálů a je spe­ciálně vyroben tak, a­by poskytoval pruž­né spojení. Ten­to produkt umož­ňuje rychlé le­pení široké šká­ly materiálů, včet­ně kovů, plas­tů a elastome­rů. Například při le­pení pryže ten­to produkt udrží plnou­ stlačitelnos­t spoje. LOCTI­TE® 4860™ je z­ejména vhodný pro le­pení porézních a sa­vých materiálů ja­ko je papír, ků­že a tkaniny.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Ky­anoakrylát
  • Chemický typ: Et­hyl / butyl ky­anoakrylát
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Průh­ledná, čirá až slá­mově žlutá ka­palina
  • Složky: Jednos­ložkový
  • Viskozita: Střed­ní
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí
  • Aplikace: Lepení
  • Určeno zejména pro pa­pír, kůže tka­niny

 

Všeobecné infor­mace:

 

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů.

Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL).

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Tento pro­dukt má nejlep­ší výsledky při le­pení v malých spá­rách (do 0,05 mm)­. 3. Přetok le­pidla může být od­straněn s pou­žitím čističů Loc­tite, nitrome­tanu nebo ace­tonu.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Viskozita
[mPas]
Barva
Manipulační pevnost(s)
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 416 20g 20 ml střední mPas transparentní 20-40 6-8 dní 509
Loctite 416 50g 50 ml střední mPas transparentní 20-40 6-8 dní 955
Loctite 431 20g 20 ml střední mPas transparentní 5-10 skladem 489
Loctite 431 500g 500 ml střední mPas transparentní 5-10 20 dní 5694
Loctite 4850 5g 5 ml střední mPas transparentní 3-10 skladem 184
Loctite 4850 20g 20 ml střední mPas transparentní 3-10 6-8 dní 629
Loctite 415 - 20 g 20 ml střední mPas transparentní 20-40 20 dní 513
Loctite 4204 - 20 g 20 ml střední mPas transparentní 10-30 skladem 621