Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5922 200ml

Trvale elastické plošné těsnění. Pomalu schnoucí pasta. Spojuje díly jako elastický nevytvrzující film. Pro spojení která mají zůstat demontovatelná. Objem 200ml, tuba.

= 265.00 bez DPH
320.65 s DPH


Kód produktu: 235386

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 265,00 Kč/ks 320,65 Kč/ks
2+ 259,00 Kč/ks 313,39 Kč/ks
10+ 235,00 Kč/ks 284,35 Kč/ks
Objem: 200 ml Barva: černá
Provozní teplota: 200 do +°C Max. spára: 1
Chemická báze: silikon

Také v balení 60ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 5922

 

Trvale elastic­ké plošné těs­nění. Pomalu schnou­cí pasta. Spo­juje díly jako e­lastický nevyt­vrzující film­. Pro spojení kte­rá mají zůstat de­montovatelná. Pou­žívá se k utěs­ňování přírub v kom­binaci s původ­ním i poškoze­ným i novým plochým t­ěsněním, při spo­jování závitů a ha­dicových spojů, kry­cích desek a při vš­ech montážích po o­pravě. Pro mo­tory a převodov­ky. K utěsňová­ní součástí po­trubí. Odolné pro­ti benzínu, pe­troleji, maza­dlům, horké a stu­dené vodě, nem­rznoucím směsím, sla­bým kyselinám a lou­hům.

 

Tento produkt: - Je běžně skladem - termín dodání ih­ned. - Dodává se ta­ké v 60 ml a 2­00 ml balení.

 

Vlastnosti: 

 

  • Základ: Umělá prys­kyřice 
  • Barva: Černá 
  • Čištění: Líh 
  • Použití: - Místo nebo pří­davně k příru­bovým těsněním z pev­ných látek. - Nevytvrzující e­lastické těsně­ní. - Těsní elastic­ké části krytů­. - Pro trubkové a šrou­bové spoje 
  • Odolné vůči ben­zínům, oleji a nem­rznoucím směsím­. 
  • Teplotní rozsah: od -55°C až do +200°C 

 

Návod k použi­tí: 1. Díly vy­čistěte a na o­bě spojované plochy na­neste tenkou stej­noměrnou vrstvu 2­. Nechejte zas­chnout 2 až 3 mi­nuty, potom pro­veďte montáž a pře­bytky těsnící hmo­ty odstraňte.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225.00
Ochranné rukavice skladem 6.00
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční 20 dní 3810.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota
[do +°C]
Max. spára
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 510 50ml 50 ml růžová 200 do +°C 0.25 20 dní 514.00
Loctite 510 250ml 250 ml růžová 200 do +°C 0.25 6-8 dní 2529.00
Loctite 518 25ml 25 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 359.00
Loctite 518 50ml 50 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 512.00
Loctite 518 300ml 300 ml červená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 2495.00
Loctite 573 50ml 50 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 471.00
Loctite 573 250ml 250 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 1958.00
Loctite 574 50ml 50 ml oranžová 150 do +°C 0.25 skladem 471.00
Loctite 574 250ml 250 ml oranžová 150 do +°C 0.25 6-8 dní 1891.00
Loctite 5921 200ml 200 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 211.00
Loctite 5922 60ml 60 ml černá 200 do +°C 1 skladem 147.00
Loctite 5923 450ml 450 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 718.00
Loctite 5972 200ml 200 ml šedá 315 do +°C nad 2.5 skladem 370.00
Loctite SI 5980 - 200 ml 200 ml černá 200 do +°C 1 mm 20 dní 462.00