Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 594 315ml

Pro své vynikající lepivé i těsnící vlastnosti je určen pro většinu povrchů. Tento produkt odolává stárnutí, povětrnostním vlivům a teplotním cyklům bez ztvrdnutí, smrštění. Objem 315ml, kartuše.

Produkt je již vyprodán


Kód produktu: 88084

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 203,00 Kč/ks 245,63 Kč/ks
2+ 199,00 Kč/ks 240,79 Kč/ks
10+ 172,00 Kč/ks 208,12 Kč/ks
Objem: 315 ml Barva: bílá
Provozní teplota (do): - Tvrdost Shore A: -

Také v balení 100ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Pro své vynika­jící lepivé i těs­nící vlastnos­ti je určen pro vět­šinu povrchů (ne­doporučuje se na be­ton). Tento pro­dukt odolává stár­nutí, povětrnos­tním vlivům a te­plotním cyklům bez ztv­rdnutí, smrště­ní nebo popras­kání. Je vyro­ben tak, aby o­dolal extrémním te­plotním cyklům, UV zá­ření a ozónu. Ti­xotropní charak­ter zabraňuje je­ho stékání z mís­ta nanesení. Si­likony poskytu­jí špičkovou o­dolnost vůči pros­tředí kvůli své­mu unikátnímu che­mickému slože­ní a vnitřním vlas­tnostem materi­álu.

 

Tento produkt: - Je běžně skladem - dodací termín ih­ned.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Si­likon 
  • Chemický typ: A­cetoxy silikon 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Bílá ti­xotropní pasta 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Střed­ní, tixotropní 
  • Vytvrzení: Vul­kanizace při po­kojové teplotě 
  • Aplikace: Zalé­vání, nátěry ne­bo utěsňování 
  • Dodává se také v bar­vách: 593 - černý, 594 - bílý, 595 - čirý. 

 

Provozní vlas­tnosti při vyt­vrzování:

LOCTITE® 594 vyt­vrzuje vlivem vzduš­né vlhkosti. Pro­dukt dosáhne ne­lepivého povrchu za dvě h­odiny a plně vyt­vrzuje za 24 ho­din. Rychlost vyt­vrzení se mění v zá­vislosti na o­kolní teplotě, vlhkos­ti a velikosti spá­ry.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Plné vlas­tnosti vytvrze­ní jsou dosaže­ny během 72 ho­din. 3. Vytvrzo­vání vlhkostí za­číná okamžitě po té, co p­řijde produkt do sty­ku se vzdušnou­ vlhkostí, pro­to by měly být sou­části sestave­ny během něko­lika minut od o­kamžiku, kdy je p­rodukt nanesen­. 4. Přetok ma­teriálu může být snad­no otřen s po­mocí nepolárních roz­pouštědel. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční skladem 247
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 219
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (do)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 5366 50ml 50 ml čirá +250 20 6-8 dní 148
Loctite 5366 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5367 310ml 310 ml čirá +250 20 6-8 dní 314
Loctite 5368 310ml 310 ml černá +250 26 skladem 314
Loctite 5699 40ml 40 ml šedý +300 33 6-8 dní 180
Loctite 5699 80ml 80 ml šedý +300 33 skladem 290
Loctite 5699 300ml 300 ml šedá +300 33 skladem 644
Loctite 5910 40ml 40 ml černá +200 - skladem 186
Loctite 5910 80ml 80 ml černá +200 - 6-8 dní 300
Loctite 5910 100 ml 100 ml černá +200 - 6-8 dní 215
Loctite 5910 300ml 300 ml černá +200 - 6-8 dní 799
Loctite 5920 40ml 40 ml měděná +350 - 6-8 dní 202
Loctite 5920 80ml 80 ml měděná +350 - 20 dní 281
Loctite 5920 300ml 300 ml měděná +350 - 20 dní 753
Loctite 5926 40ml 40 ml modrá +200 - skladem 141
Loctite 5926 100ml 100 ml modrá +200 - 6-8 dní 328
Loctite 593 315ml 315 ml černá - - 20 dní 203
Loctite 594 100ml 100 ml bílá - - 20 dní 172
Loctite 595 40ml 40 ml čirá - - 6-8 dní 148
Loctite 595 100ml 100 ml čirá - - 6-8 dní 237
Loctite 595 310ml 310 ml čirá - - 6-8 dní 241
Silikonová vazelína 70 ml transparentní - - skladem 110