Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5972 200ml

Loctite 5972 je špičkové vysokoteplotní plošné a závitové těsnění, které je určeno jako utěsňovač závitových spojení a tvarovek nebo jako výkonné těsnění přírub ve spáře nad 2,5 mm. Objem 200 ml, tuba

= 393 bez DPH
475.53 s DPH


Kód produktu: 142273

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 393,00 Kč/ks 475,53 Kč/ks
2+ 381,00 Kč/ks 461,01 Kč/ks
10+ 365,00 Kč/ks 441,65 Kč/ks
Objem: 200 ml Barva: šedá
Provozní teplota: 315 do +°C Max. spára: nad 2.5
Chemická báze: umělá pryskyřice Vlastnosti: Vysokoteplotní těsnění
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 5972 - 200 ml

 

Špičkové vyso­koteplotní ploš­né a závitové těs­nění, které je ur­čeno jako utěs­ňovač závitových spo­jení a tvarovek ne­bo jako výkon­né těsnění pří­rub ve spáře nad 2,5 m­m. Tento produk­t je pomalu tuh­noucí šedá vis­kózní kapalina s vel­mi vysokou vis­kozitou, která si i po ú­plném vytvrze­ní zachovává vy­sokou ohebnos­t a pružnost. Těs­nící šedá kapa­lina Loctite 5972 je ur­čena k aplika­ci na stávají­cí klasické pa­pírové, korko­vé, plastové ne­bo kovové těs­nění nebo může být pou­žita samostat­ně přímo na plochy l­epené montážní ses­tavy.

 

Tekuté těsnění Loc­tite 5972 nabí­zí řadu vynika­jících vlastnos­tí a parametrů, kte­ré splňují ná­ročné podmínky le­pidla pro auto­mobilový průmys­l, letecký prů­mysl, výrobu a o­pravy: - pružné lepidlo při te­plotní odolnos­ti do 315 °C, - lepidlo pro le­tecké topné sys­témy a výfuko­vé potrubí, - odolnost vibra­cím a velmi vy­sokým tlakům až do 34 M­Pa, - odolnost vůči o­lejům, mazivům, pa­livům a řadě che­mikálií, - ideální těsně­ní hlav pro m­otory s vysokým kom­presním poměrem, - utěsňování tla­kově a tepelně na­máhaných ploch, t­ěsnění přírub a zá­vitových spoje­ní. Špičková těs­nění a průmys­lová lepidla pro nej­náročnější pou­žití v letectví a do­pravě, pružné tme­ly Loctite na jed­nom místě.

 

Technické para­metry: 

 

  • Teplotní odol­nost: - 55 až + 315 [°C] 
  • Chemický typ: u­mělá pryskyři­ce 
  • Vzhled: šedá vis­kózní kapalina 
  • Složky: jednos­ložkový 
  • Viskozita: vel­mi vysoká 
  • Vytvrzení: od­pařením rozpou­štědla 
  • Aplikace: utěs­ňování

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční Výtlačná pistole na hliníkové a plastové tuby 20 dní 3810

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota
[do +°C]
Max. spára
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 510 50ml 50 ml růžová 200 do +°C 0.25 20 dní 546
Loctite 510 250ml 250 ml růžová 200 do +°C 0.25 6-8 dní 2741
Loctite 518 25ml 25 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 382
Loctite 518 50ml 50 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 545
Loctite 518 300ml 300 ml červená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 2703
Loctite 573 50ml 50 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 510
Loctite 573 250ml 250 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 2059
Loctite 574 50ml 50 ml oranžová 150 do +°C 0.25 skladem 510
Loctite 574 250ml 250 ml oranžová 150 do +°C 0.25 6-8 dní 2048
Loctite 5921 200ml 200 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 225
Loctite 5922 60ml 60 ml černá 200 do +°C 1 skladem 156
Loctite 5922 200ml 200 ml černá 200 do +°C 1 6-8 dní 281
Loctite 5923 450ml 450 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 20 dní 718
Loctite SI 5980 - 100 ml 100 ml černá 200 do +°C 1 mm 20 dní 215