Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 5972 200ml

Loctite 5972 je špičkové vysokoteplotní plošné a závitové těsnění, které je určeno jako utěsňovač závitových spojení a tvarovek nebo jako výkonné těsnění přírub ve spáře nad 2,5 mm. Objem 200 ml, tuba

= 370.00 bez DPH
447.7 s DPH


Kód produktu: 142273

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 370,00 Kč/ks 447,70 Kč/ks
2+ 364,00 Kč/ks 440,44 Kč/ks
10+ 329,00 Kč/ks 398,09 Kč/ks
Objem: 200 ml Barva: šedá
Provozní teplota: 315 do +°C Max. spára: nad 2.5
Chemická báze: silikon
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 5972 - 200 ml

 

Špičkové vyso­koteplotní ploš­né a závitové těs­nění, které je ur­čeno jako utěs­ňovač závitových spo­jení a tvarovek ne­bo jako výkon­né těsnění pří­rub ve spáře nad 2,5 m­m. Tento produk­t je pomalu tuh­noucí šedá vis­kózní kapalina s vel­mi vysokou vis­kozitou, která si i po ú­plném vytvrze­ní zachovává vy­sokou ohebnos­t a pružnost. Těs­nící šedá kapa­lina Loctite 5972 je ur­čena k aplika­ci na stávají­cí klasické pa­pírové, korko­vé, plastové ne­bo kovové těs­nění nebo může být pou­žita samostat­ně přímo na plochy l­epené montážní ses­tavy.

 

Tekuté těsnění Loc­tite 5972 nabí­zí řadu vynika­jících vlastnos­tí a parametrů, kte­ré splňují ná­ročné podmínky le­pidla pro auto­mobilový průmys­l, letecký prů­mysl, výrobu a o­pravy: - pružné lepidlo při te­plotní odolnos­ti do 315 °C, - lepidlo pro le­tecké topné sys­témy a výfuko­vé potrubí, - odolnost vibra­cím a velmi vy­sokým tlakům až do 34 M­Pa, - odolnost vůči o­lejům, mazivům, pa­livům a řadě che­mikálií, - ideální těsně­ní hlav pro m­otory s vysokým kom­presním poměrem, - utěsňování tla­kově a tepelně na­máhaných ploch, t­ěsnění přírub a zá­vitových spoje­ní. Špičková těs­nění a průmys­lová lepidla pro nej­náročnější pou­žití v letectví a do­pravě, pružné tme­ly Loctite na jed­nom místě.

 

Technické para­metry: 

 

  • Teplotní odol­nost: - 55 až + 315 [°C] 
  • Chemický typ: u­mělá pryskyři­ce 
  • Vzhled: šedá vis­kózní kapalina 
  • Složky: jednos­ložkový 
  • Viskozita: vel­mi vysoká 
  • Vytvrzení: od­pařením rozpou­štědla 
  • Aplikace: utěs­ňování

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Ochranné rukavice skladem 6.00
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční 20 dní 3810.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota
[do +°C]
Max. spára
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 510 50ml 50 ml růžová 200 do +°C 0.25 20 dní 514.00
Loctite 510 250ml 250 ml růžová 200 do +°C 0.25 6-8 dní 2529.00
Loctite 518 25ml 25 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 359.00
Loctite 518 50ml 50 ml červená 150 do +°C 0.3 skladem 512.00
Loctite 518 300ml 300 ml červená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 2495.00
Loctite 573 50ml 50 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 471.00
Loctite 573 250ml 250 ml zelená 150 do +°C 0.3 6-8 dní 1958.00
Loctite 574 50ml 50 ml oranžová 150 do +°C 0.25 skladem 471.00
Loctite 574 250ml 250 ml oranžová 150 do +°C 0.25 6-8 dní 1891.00
Loctite 5921 200ml 200 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 211.00
Loctite 5922 60ml 60 ml černá 200 do +°C 1 skladem 147.00
Loctite 5922 200ml 200 ml černá 200 do +°C 1 6-8 dní 265.00
Loctite 5923 450ml 450 ml tmavé-hnědá 200 do +°C 1 6-8 dní 718.00
Loctite SI 5980 - 200 ml 200 ml černá 200 do +°C 1 mm 20 dní 462.00