Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač

Je rozpouštědlový čistič, který neobsahuje chlórové a fluórové uhlovodíky, určený pro čištění a odmašťování povrchů, které mají být lepeny produkty. Objem 150 ml, sprej.

= 123 bez DPH
148.83 s DPH


Kód produktu: 135366

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 123,00 Kč/ks 148,83 Kč/ks
2+ 120,00 Kč/ks 145,20 Kč/ks
10+ 114,00 Kč/ks 137,94 Kč/ks
Objem: 150 ml Typ: Pro čištění a odmašťování povrchů

Také v balení 400ml a 1­0 litrů.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Je rozpouštědlo­vý čistič, kte­rý neobsahuje chló­rové a fluoro­vé uhlovodíky, ur­čený pro čiště­ní a odmašťová­ní povrchů, kte­ré mají být le­peny produkty­. Může být rov­něž použit pro čiš­tění a odmaště­ní strojních sou­částí během ú­držbářských o­perací. Univer­zální čistící pros­tředek na sou­částky, který ne­zanechává zbyt­ky - ideální pro pou­žití před lepe­ním nebo apli­kací těsnících hmot­. Lze jej pou­žít na kovy, sklo, pr­yž a většinu plas­tických hmot a n­átěrů. Rychle se od­pařuje, nezanechá­vá žádný film a ne­koroduje.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Roz­pouštědlový čis­tič 
  • Chemický typ: I­soparafín, Di­methoxymetan a e­tanolová směs 
  • Vzhled: Čirý bez­barvý roztok 
  • Viskozita: Vel­mi nízká 
  • Vytvrzení: Ne­používá se 
  • Aplikace: čiš­tění povrchu

 

Pokyny pro pou­žití

 

1. Ošetřované po­vrchy se čistí nas­tříkáním produk­tu nebo otřením po­vrchu papírovou­ utěrkou v pro­duktu namočenou­. 2. Otřete ješ­tě vlhký povrch pa­pírovou utěrkou­, abyste zajis­tili odstraně­ní veškerých ne­čistot a zbyt­ků rozpouštědla­. 3. Pokud je tře­ba, zopakujte pro­ces čištění. 4­. Nechte rozpou­štědlo odpařit, do­kud nebude po­vrch kompletně suchý­. 5. Okamžitě na­neste lepidlo Loc­tite® a spojte le­pené díly.

 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Kartuše s ručním pístem 30 ml 101.6 mm 22 mm 23.8 mm 30 ml kartuše s ručním pístem 30 ml skladem 24.1
Kuželová jehla PPC22 modrá 0.41 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Typ
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF7039 400ml sprej na čištění kontaktů 400 ml Sprej na čištění kontaktů 6-8 dní 357
Loctite 7061 400ml super čistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 203
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Loctite SF7063 1l rychločistič, odmašťovač 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 2080
Loctite 7070 400ml čistič a odmašťovač na plasty 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 202
Loctite 7200 400ml, odstraňovač lepidel, tmelů a těsnění 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 257
Loctite 7840 20000ml 20000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 2500
Loctite 7840 5000ml 5000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 858
Loctite 7840 200000ml 200000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 20 dní 20120
Loctite 8005 400ml adhezní sprej na řemeny 400 ml Adhezní sprej na řemeny skladem 201
Loctite Teroson VR 20 1l 1000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 314
Loctite Terosonvr20 FL+ - 10l 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 2045
Loctite 7254 - 1 l 1000 ml Pro čištění a odstraňování kyanoakrylátových lepidel skladem 1086
Loctite 7850 - 400 ml 400 ml Přírodní čistič rukou 6-8 dní 185
Loctite 7855 - 400 ml 400 ml Čistič rukou 6-8 dní 181