Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7063 150ml

Je rozpouštědlový čistič, který neobsahuje chlórové a fluórové uhlovodíky, určený pro čištění a odmašťování povrchů, které mají být lepeny produkty. Objem 150 ml, sprej.

= 117 bez DPH
141.57 s DPH


Kód produktu: 135366

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 117,00 Kč/ks 141,57 Kč/ks
2+ 115,00 Kč/ks 139,15 Kč/ks
10+ 104,00 Kč/ks 125,84 Kč/ks
Objem: 150 ml Typ: čistič+odmašťovač

Také v balení 400ml a 1­0 litrů.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Je rozpouštědlo­vý čistič, kte­rý neobsahuje chló­rové a fluoro­vé uhlovodíky, ur­čený pro čiště­ní a odmašťová­ní povrchů, kte­ré mají být le­peny produkty­. Může být rov­něž použit pro čiš­tění a odmaště­ní strojních sou­částí během ú­držbářských o­perací. Univer­zální čistící pros­tředek na sou­částky, který ne­zanechává zbyt­ky - ideální pro pou­žití před lepe­ním nebo apli­kací těsnících hmot­. Lze jej pou­žít na kovy, sklo, pr­yž a většinu plas­tických hmot a n­átěrů. Rychle se od­pařuje, nezanechá­vá žádný film a ne­koroduje.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Roz­pouštědlový čis­tič 
  • Chemický typ: I­soparafín, Di­methoxymetan a e­tanolová směs 
  • Vzhled: Čirý bez­barvý roztok 
  • Viskozita: Vel­mi nízká 
  • Vytvrzení: Ne­používá se 
  • Aplikace: čiš­tění povrchu

 

Pokyny pro pou­žití

 

1. Ošetřované po­vrchy se čistí nas­tříkáním produk­tu nebo otřením po­vrchu papírovou­ utěrkou v pro­duktu namočenou­. 2. Otřete ješ­tě vlhký povrch pa­pírovou utěrkou­, abyste zajis­tili odstraně­ní veškerých ne­čistot a zbyt­ků rozpouštědla­. 3. Pokud je tře­ba, zopakujte pro­ces čištění. 4­. Nechte rozpou­štědlo odpařit, do­kud nebude po­vrch kompletně suchý­. 5. Okamžitě na­neste lepidlo Loc­tite® a spojte le­pené díly.

 

Přislušenství

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]