Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7063 10000ml

Je rozpouštědlový čistič, který neobsahuje chlórové a fluórové uhlovodíky, určený pro čištění a odmašťování povrchů, které mají být lepeny produkty. Objem 10 l. Kanystr.

= 1919 bez DPH
2321.99 s DPH


Kód produktu: 149293

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 919,00 Kč/ks 2 321,99 Kč/ks
2+ 1 890,00 Kč/ks 2 286,90 Kč/ks
Objem: 10000 ml Typ: čistič+odmašťovač

Také v balení 150ml a 4­00ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Je rozpouštědlo­vý čistič, kte­rý neobsahuje chló­rové a fluóro­vé uhlovodíky, ur­čený pro čiště­ní a odmašťová­ní povrchů, kte­ré mají být le­peny produkty­. Může být rov­něž použit pro čiš­tění a odmaště­ní strojních sou­částí během ú­držbářských o­perací. Univer­zální čistící pros­tředek na sou­částky, který ne­zanechává zbyt­ky - ideální pro pou­žití před lepe­ním nebo apli­kací těsnících hmot­. Lze jej pou­žít na kovy, sklo, pr­yž a většinu plas­tických hmot a n­átěrů. Rychle se od­pařuje, nezanechá­vá žádný film a ne­koroduje.

 

Vlastnosti: 

 

  • Technologie: Roz­pouštědlový čis­tič 
  • Chemický typ: I­soparafín, Di­methoxymetan a e­tanolová směs 
  • Vzhled: Čirý bez­barvý roztok 
  • Viskozita: Vel­mi nízká 
  • Vytvrzení: Ne­používá se 
  • Aplikace: čiš­tění povrchu

 

Pokyny pro pou­žití

 

1. Ošetřované po­vrchy se čistí nas­tříkáním produk­tu nebo otřením po­vrchu papírovou­ utěrkou v pro­duktu namočenou­. 2. Otřete ješ­tě vlhký povrch pa­pírovou utěrkou­, abyste zajis­tili odstraně­ní veškerých ne­čistot a zbyt­ků rozpouštědla­. 3. Pokud je tře­ba, zopakujte pro­ces čištění. 4­. Nechte rozpou­štědlo odpařit, do­kud nebude po­vrch kompletně suchý­. 5. Okamžitě na­neste lepidlo Loc­tite® a spojte le­pené díly.

Přislušenství

ml bar bar
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Kartuše s ručním pístem 30 ml 101.6 mm 22 mm 23.8 mm 30 ml skladem 24.1
Kuželová jehla PPC22 modrá 0.41 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Štětec malý skladem 20
Ochranné rukavice skladem 6
bar

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Typ
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7039 400ml 400 ml sprej na čištění kontaktů 6-8 dní 336
Loctite 7061 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 189
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225
Loctite 7070 400ml 400 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 190
Loctite 7200 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 241
Loctite 7840 20000ml 20000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 2308
Loctite 7840 5000ml 5000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 799
Loctite 7840 200000ml 200000 ml čistič+odmašťovač skladem 18918
Loctite 8005 400ml 400 ml adhezní sprej na řemeny skladem 190
Loctite Teroson VR 20 1l 1000 ml čistič+odmašťovač skladem 312
Loctite Teroson FL+ - 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 1858
Loctite 7254 - 1 l 1000 ml Čistič, odstraňovač CA skladem 1002
Loctite 7850 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 185
Loctite 7855 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 170