Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7070 400ml

Čistič plastů Loctite 7070 je bezvodý rozpouštědlový čistič na bázi uhlovodíku, který neobsahuje chlórové a fluórové uhlovodíky,určený pro čištění a odmašťování povrchů plastů. 400 ml,láhev s rozpraš.

= 190 bez DPH
229.9 s DPH


Kód produktu: 88365

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 190,00 Kč/ks 229,90 Kč/ks
2+ 187,00 Kč/ks 226,27 Kč/ks
10+ 169,00 Kč/ks 204,49 Kč/ks
Objem: 400 ml Typ: čistič+odmašťovač
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Čistič plastů - Loctite 7070 je b­ezvodý rozpou­štědlový čistič na bá­zi uhlovodíku, kte­rý neobsahuje chló­rové a fluóro­vé uhlovodíky, ur­čený pro čiště­ní a odmašťová­ní povrchů plas­tů, které mají být le­peny produkty LOC­TITE. Produkt se pou­žívá na koneč­né předmontáž­ní čištění všech le­pených povrchů pro od­stranění větši­ny tuků, olejů, maz­ných kapalin, ko­vových třísek a drob­ných částeček­. Je určen pro pou­žítí ve formě spre­je nebo pro čiš­tění máčením v láz­ni při pokojo­vé teplotě ne­bo zahřáté.

 

LOCTITE® 7070™ je k­ompatibilní s ko­vy, většinou plas­tů a elastome­rů.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Roz­pouštědlový čis­tič
  • Chemický typ: Směs uh­lovodíku a mo­noterpenu
  • Vzhled: Bezbar­vá průhledná ka­palina
  • Viskozita: Vel­mi nízká
  • Vytvrzení: Ne­používá se
  • Aplikace: Čiš­tění povrchu plas­tů

 

Pokyny pro pou­žití: 

 

1. Ošetřované po­vrchy se čistí nas­tříkáním produk­tu nebo potře­ním povrchu pa­pírovou utěrkou­ v produktu na­močenou. 2. Ot­řete ještě vlhký po­vrch papírovou­ utěrkou, abys­te zajistili od­stranění veške­rých nečistot a zbyt­ků rozpouštědla­. 3. Pokud je tře­ba, zopakujte pro­ces čištění. 4­. Nechte rozpou­štědlo odpařit, do­kud nebude po­vrch kompletně suchý­. 5. Okamžitě na­neste lepidlo Loc­tite a spojte le­pené díly. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis