Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7070 400ml čistič a odmašťovač na plasty

Čistič plastů Loctite 7070 je bezvodý rozpouštědlový čistič na bázi uhlovodíku, který neobsahuje chlórové a fluórové uhlovodíky,určený pro čištění a odmašťování povrchů plastů. 400 ml,láhev s rozpraš.

= 202 bez DPH
244.42 s DPH


Kód produktu: 88365

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 202,00 Kč/ks 244,42 Kč/ks
2+ 197,00 Kč/ks 238,37 Kč/ks
10+ 188,00 Kč/ks 227,48 Kč/ks
Objem: 400 ml Typ: Pro čištění a odmašťování povrchů
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Čistič plastů - Loctite 7070 je b­ezvodý rozpou­štědlový čistič na bá­zi uhlovodíku, kte­rý neobsahuje chló­rové a fluóro­vé uhlovodíky, ur­čený pro čiště­ní a odmašťová­ní povrchů plas­tů, které mají být le­peny produkty LOC­TITE. Produkt se pou­žívá na koneč­né předmontáž­ní čištění všech le­pených povrchů pro od­stranění větši­ny tuků, olejů, maz­ných kapalin, ko­vových třísek a drob­ných částeček­. Je určen pro pou­žítí ve formě spre­je nebo pro čiš­tění máčením v láz­ni při pokojo­vé teplotě ne­bo zahřáté.

 

LOCTITE® 7070™ je k­ompatibilní s ko­vy, většinou plas­tů a elastome­rů.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Roz­pouštědlový čis­tič
  • Chemický typ: Směs uh­lovodíku a mo­noterpenu
  • Vzhled: Bezbar­vá průhledná ka­palina
  • Viskozita: Vel­mi nízká
  • Vytvrzení: Ne­používá se
  • Aplikace: Čiš­tění povrchu plas­tů

 

Pokyny pro pou­žití: 

 

1. Ošetřované po­vrchy se čistí nas­tříkáním produk­tu nebo potře­ním povrchu pa­pírovou utěrkou­ v produktu na­močenou. 2. Ot­řete ještě vlhký po­vrch papírovou­ utěrkou, abys­te zajistili od­stranění veške­rých nečistot a zbyt­ků rozpouštědla­. 3. Pokud je tře­ba, zopakujte pro­ces čištění. 4­. Nechte rozpou­štědlo odpařit, do­kud nebude po­vrch kompletně suchý­. 5. Okamžitě na­neste lepidlo Loc­tite a spojte le­pené díly. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Typ
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF7039 400ml sprej na čištění kontaktů 400 ml Sprej na čištění kontaktů 6-8 dní 357
Loctite 7061 400ml super čistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 203
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Loctite SF7063 1l rychločistič, odmašťovač 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 2080
Loctite 7200 400ml, odstraňovač lepidel, tmelů a těsnění 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 257
Loctite 7840 20000ml 20000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 2500
Loctite 7840 5000ml 5000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 858
Loctite 7840 200000ml 200000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 20 dní 20120
Loctite 8005 400ml adhezní sprej na řemeny 400 ml Adhezní sprej na řemeny skladem 201
Loctite Teroson VR 20 1l 1000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 314
Loctite Terosonvr20 FL+ - 10l 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 2045
Loctite 7254 - 1 l 1000 ml Pro čištění a odstraňování kyanoakrylátových lepidel skladem 1086
Loctite 7850 - 400 ml 400 ml Přírodní čistič rukou 6-8 dní 185
Loctite 7855 - 400 ml 400 ml Čistič rukou 6-8 dní 181