Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7200 400ml

Teto produkt je určen k odstraňování vytvrzených chemických těsnění jejich změkčením na přírubách, předchází přílišnému škrábání. Objem 400 ml, sprej.

= 241 bez DPH
291.61 s DPH


Kód produktu: 235323

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 241,00 Kč/ks 291,61 Kč/ks
2+ 238,00 Kč/ks 287,98 Kč/ks
10+ 216,00 Kč/ks 261,36 Kč/ks
Objem: 400 ml Typ: čistič+odmašťovač
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 7200

 

Teto produkt je ur­čen k odstraňo­vání vytvrzených che­mických těsně­ní jejich změk­čením na příru­bách, předchá­zí přílišnému škrá­bání. Pokud je na­nesen, vytváří pro­dukt na těsně­ní pěně podob­nou vrstvu, kte­rá zabraňuje ste­čení z nanese­né oblasti a u­možňuje působit na těs­nění tak dlou­ho, jak je pot­řeba. Typické a­plikace zahrnu­jí odstraňová­ní všech typů che­mických těsně­ní z kovových pří­rub. Je zejmé­na vhodný k od­straňování těs­nění z hliníko­vých a jiných pří­rub z měkkých ma­teriálů, kde by p­řílišné škrábá­ní mohlo snad­no vést k poš­kození povrchu­. Je možné pou­žít ho rovněž k od­straňování le­pidel, připeče­ných tuků nebo o­lejů, zatuhlých uh­líkových usaze­nin, zaschlých o­lejů, barev, la­ků atd. z kovo­vých přírub a po­vrchů.

 

POZNÁMKA:

LOCTITE® 7200™ je ur­čený hlavně pro ko­vové součásti­. Nedoporučuje se pro pou­žití na součás­ti z plastů.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: Roz­pouštědlový 
 • Chemický typ: Směs a­lifatických gly­kolesterů, uh­lovodíků, smá­čedel a methyl et­hyl ketonů 
 • Vzhled: Janta­rová kapalina 
 • Rozpustnost ve vo­dě: Nemísitel­ný 
 • Rozpustnost v roz­pouštědlech: Mí­sitelný 
 • Pohonná hmota: Pro­pan 
 • Vytvrzení: Ne­používá se 
 • Aplikace: Čistič 

 

Použití:

 

 • Dokáže odstra­nit vteřinové le­pidlo
 • Jednoduchá apli­kace z aeroso­lového Karton
 • Nestéká ani na svis­lých povrchách
 • Neobsahuje chlór­. a fluór. uh­lovodíky

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Nalakované po­vrchy důsledně chraň­te před nanese­ním produktu LOC­TITE® 7200. 2­. Pro co nejlep­ší výsledky držte ná­dobu svisle ve vzdá­lenosti 20 až 30 c­m od těsnění ne­bo povrchu a nas­tříkejte produk­t na požadova­nou plochu, čím v­ětší vrstva, t­ím lépe. 3. Nechte pů­sobit 10 až 15 m­inut pro změk­čení těsnění, u si­likonových těs­nění nechte pů­sobit 30 minut­. 4. Odstraňte těs­nění pomocí měk­ké škrabky a ot­řete přírubu i po­vrch do čista­. Pokud je to nut­né, opakujte pos­tup. 5. Před pou­žitím nového těs­nícího materi­álu je nezbyt­né přírubu či po­vrch řádně vy­čistit odpoví­dajícím rozpou­štědlem, jako je nap­říklad Loctite® 7063™­

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Typ
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7039 400ml 400 ml sprej na čištění kontaktů 6-8 dní 336
Loctite 7061 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 189
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225
Loctite 7063 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač skladem 1919
Loctite 7070 400ml 400 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 190
Loctite 7840 20000ml 20000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 2308
Loctite 7840 5000ml 5000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 799
Loctite 7840 200000ml 200000 ml čistič+odmašťovač skladem 18918
Loctite 8005 400ml 400 ml adhezní sprej na řemeny skladem 190
Loctite Teroson VR 20 1l 1000 ml čistič+odmašťovač skladem 312
Loctite Teroson FL+ - 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 1858
Loctite 7254 - 1 l 1000 ml Čistič, odstraňovač CA skladem 1002
Loctite 7850 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 185
Loctite 7855 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 170