Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7229 10kg

Loctite Nordbak 7229 Dvousložkový nestékavý epoxid plněný malými keramickými kuličkami. Směs pro pneudopravu VT. 10kg.

= 11074 bez DPH
13399.54 s DPH


Kód produktu: 255895

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 11 074,00 Kč/ks 13 399,54 Kč/ks
2+ 10 901,00 Kč/ks 13 190,21 Kč/ks
Objem: 10 kg Mísící poměr: 4:1
Doba zpracovatelnosti: 30 min Velikost částic: malé
Barva: šedá
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite Nordbak 7229 - Dvousložkový nes­tékavý epoxid plně­ný malými kera­mickými kulič­kami. Doporuču­je se na ochra­nu zařízení vys­tavených vlivu drob­ných abrazivních čás­tic v suchém p­rostředí s vyš­šími teplotami­. Pro dosažení ko­nečných parame­trů a teplotní o­dolnosti je za­potřebí dodateč­ného vytvrzení za te­pla. Vysokote­plotní směs pro p­neudopravu.

 

 • Odolává abrazi jem­nými částicemi,kte­rá působí v o­hybech potrubí pro pne­umatickou dopra­vu.
 • Pro obnovu opot­řebených povrchů
 • Nanášené vrstvy js­ou odolné pro­ti opotřebení
 • Aplikací na no­vé součástky se pro­dlouží jejich ži­votnost
 • Lze zvolit pro­dukt nanášený stěr­kou nebo štět­cem

 

Příklady použi­tí: 

 

 • Preventivní ochran­ná vrstva sys­témů pneudopra­vy 
 • Oprava a preven­tivní ochrana po­vrchu proti o­děru u kolen, ná­sypek, cyklonů, la­pačů prachu

 

Vlastnosti: 

 

 • Barva : Šedá 
 • Provozní teplo­ta : - 30 až +230 °C 
 • Mísící poměr ob­jemově : 4:1 
 • Doba zpracova­telnosti : 30min­. 
 • Doba vytvrzení : 6+2 hod­. do vytvrzení
 • Doporučená tlou­šťka vrstvy : m­in. 6mm 
 • Velikost Karton : 10 kg - Sada 

 

Silně poškoze­né povrchy dí­lů nejdříve re­novujte pomocí pro­duktu Loctite Nor­dbak 7222 - Tmel proti o­potřebení nebo Loc­tite Nordbak 7232 - Vysokoteplot­ní tmel proti o­potřebení. Nás­ledně naneste ochran­ný nátěr Locti­te Nordbak. 

Přislušenství

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle skladem 34
Ochranné rukavice skladem 6