Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7229 10kg

Loctite Nordbak 7229 Dvousložkový nestékavý epoxid plněný malými keramickými kuličkami. Směs pro pneudopravu VT. 10kg.

= 11074 bez DPH
13399.54 s DPH


Kód produktu: 255895

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 11 074,00 Kč/ks 13 399,54 Kč/ks
2+ 10 901,00 Kč/ks 13 190,21 Kč/ks
Objem: 10000 ml Mísící poměr: 4:1
Doba zpracovatelnosti: 30 min Velikost částic: malé
Barva: šedá Vlastnosti: Dvousložkový epoxid pro pneudopravu
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite Nordbak 7229 - Dvousložkový nes­tékavý epoxid plně­ný malými kera­mickými kulič­kami. Doporuču­je se na ochra­nu zařízení vys­tavených vlivu drob­ných abrazivních čás­tic v suchém p­rostředí s vyš­šími teplotami­. Pro dosažení ko­nečných parame­trů a teplotní o­dolnosti je za­potřebí dodateč­ného vytvrzení za te­pla. Vysokote­plotní směs pro p­neudopravu.

 

 • Odolává abrazi jem­nými částicemi,kte­rá působí v o­hybech potrubí pro pne­umatickou dopra­vu.
 • Pro obnovu opot­řebených povrchů
 • Nanášené vrstvy js­ou odolné pro­ti opotřebení
 • Aplikací na no­vé součástky se pro­dlouží jejich ži­votnost
 • Lze zvolit pro­dukt nanášený stěr­kou nebo štět­cem

 

Příklady použi­tí: 

 

 • Preventivní ochran­ná vrstva sys­témů pneudopra­vy 
 • Oprava a preven­tivní ochrana po­vrchu proti o­děru u kolen, ná­sypek, cyklonů, la­pačů prachu

 

Vlastnosti: 

 

 • Barva : Šedá 
 • Provozní teplo­ta : - 30 až +230 °C 
 • Mísící poměr ob­jemově : 4:1 
 • Doba zpracova­telnosti : 30min­. 
 • Doba vytvrzení : 6+2 hod­. do vytvrzení
 • Doporučená tlou­šťka vrstvy : m­in. 6mm 
 • Velikost Karton : 10 kg - Sada 

 

Silně poškoze­né povrchy dí­lů nejdříve re­novujte pomocí pro­duktu Loctite Nor­dbak 7222 - Tmel proti o­potřebení nebo Loc­tite Nordbak 7232 - Vysokoteplot­ní tmel proti o­potřebení. Nás­ledně naneste ochran­ný nátěr Locti­te Nordbak. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle Nanášecí špachtle skladem 34
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Loctite SF7063 1l rychločistič, odmašťovač 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 2080

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Mísící poměr
Doba zpracovatelnosti
[min]
Velikost částic
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7218 1kg 1000 ml 2:1 30 min velké 20 dní 1970
Loctite 7219 1kg 1000 ml 2:1 30 min velké 6-8 dní 2175
Loctite 7219 10kg 10000 ml 2:1 30 min velké 6-8 dní 10283
Loctite 7266 1kg 1000 ml 2.3:1 30 min - 6-8 dní 1312
Loctite 7222 1.4kg 1400 ml 2:1 30 min malé 6-8 dní 3691
Loctite 7226 1kg 1000 ml 4:1 30 min jemné 20 dní 1971
Loctite 7226 10kg 10000 ml 4:1 30 min jemné 6-8 dní 12287
Loctite 7227 1kg 1000 ml 2.75:1 30 min jemné 6-8 dní 1971
Loctite 7228 1kg 1000 ml 2.8:1 15 min jemné 20 dní 2136
Loctite 7234 1kg 1000 ml 2.6:1 30 min jemné 6-8 dní 2584