Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7414 50ml

LOCTITE 7414 je velmi rychle vysychající pasta určená pro použití ve výrobě tam, kde je potřeba vizuálně kontrolovat, zda nedošlo k vzájemnému pohybu přesně nastavených součástí. Tuba, 50ml.

= 319 bez DPH
385.99 s DPH


Kód produktu: 1269219

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 319,00 Kč/ks 385,99 Kč/ks
2+ 310,00 Kč/ks 375,10 Kč/ks
10+ 296,00 Kč/ks 358,16 Kč/ks
Objem: 50 ml Vlastnosti: Rychle vysychající pasta pro potrubní fitinky apod.
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 7414 

 

Velmi rychle vy­sychající pas­ta určená pro pou­žití ve výrobě tam, kde j­e potřeba vizu­álně kontrolo­vat, zda nedoš­lo k vzájemné­mu pohybu přes­ně nastavených sou­částí. LOCTITE 7414 byl v­yvinut pro pou­žití na potrub­ních fitinkách, svor­nících, maticích a dal­ších dílech či ses­tavách po jejich se­sazení a dota­žení do přesné vzá­jemné polohy. Ser­visní pracovní­ci nebo inspek­toři zařízení tak mo­hou velmi snad­no a rychle z­jistit jakéko­li změny v přes­ném ustavení jed­notlivých sou­částí. Má vyni­kající adhezi ke ko­vům, včetně hli­níku, titanu, ne­rezové oceli a mě­di a nepůsobí na ko­vy korozívně.

 

Tento produkt by měl být b­ěžně aplikován v roz­mezí teplot 15 až 2­5 °C.

Vyšší teplota způ­sobí zkrácení do­by vysychání.

Rozmezí pracov­ních teplot je -35 až +145 °C.

 

Pokyny pro pou­žití:

Stiskněte tubič­ku a vytlačte ma­lým otvorem v trys­ce odpovídají­cí množství pro­duktu tak, aby vyt­vořil housenku přes us­tavené součás­ti. Povrch hou­senky zaschne při­bližně za 1 mi­nut a komplet­ně vyschlý pro­dukt se stává křeh­kým. LOCTITE 7414 vel­mi rychle na p­ovrchu vytvrzu­je a proto je tře­ba po každém pou­žití tubu dob­ře uzavřít. 981306 - IDH-126921 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3499 130g 130 ml Tmel na opravu výfuku 6-8 dní 186
Pattex power Tape stříbrná - 25 m lepící páska 25 ml Univerzální lepící páska skladem 138
Pattex Power Tape stříbrná - 50 m lepící páska 50 ml Univerzální lepící páska skladem 191
Loctite SF7900 - Aerodag Ceramishield - 400 ml 400 ml Keramický ochranný povlak pro svařovací procesy skladem 559
Teroson VR1000 Oboustranně lepící páska - 10 m/12 mm 10 ml Oboustranně lepící páska 6-8 dní 357
Teroson VR1000 Oboustranně lepící páska - 10 m/19 mm 10 ml Oboustranně lepící páska 6-8 dní 539
Loctite 3967 - Oprava stržených závitů - 4,8 g 4.8 ml Oprava stržených závitů 6-8 dní 483
Teroson VR 1200 - 250 ml 250 ml Utěsnění chladiče skladem 111
Zabrušovací pasta - 100 ml 100 ml Pasta k broušení ventilů 6-8 dní 307
Loctite 7100 - 400 ml 400 ml Pro odhalování netěsností v potrubí skladem 141
Loctite 7400 - 20 ml 20 ml Pro značení elektronických zařízení 6-8 dní 499
Loctite chemický kov dvousložkový - 85 g ml 20 dní 136
Teroson VR 5000 - 400 ml 400 ml Lepidlo na karosérie skladem 398
Loctite pohlcovač vlhkosti - 2x 50 g 100 ml Absorpční sáčky 6-8 dní 82
Teroson RB 1060 - 310 ml 310 ml Neroztékavé těsnění skladem 240