Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7414 50ml

LOCTITE 7414 je velmi rychle vysychající pasta určená pro použití ve výrobě tam, kde je potřeba vizuálně kontrolovat, zda nedošlo k vzájemnému pohybu přesně nastavených součástí. Tuba, 50ml.

= 301.00 bez DPH
364.21 s DPH


Kód produktu: 1269219

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 301,00 Kč/ks 364,21 Kč/ks
2+ 296,00 Kč/ks 358,16 Kč/ks
10+ 267,00 Kč/ks 323,07 Kč/ks
Objem: 50ml
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 7414 

 

Velmi rychle vy­sychající pas­ta určená pro pou­žití ve výrobě tam, kde j­e potřeba vizu­álně kontrolo­vat, zda nedoš­lo k vzájemné­mu pohybu přes­ně nastavených sou­částí. LOCTITE 7414 byl v­yvinut pro pou­žití na potrub­ních fitinkách, svor­nících, maticích a dal­ších dílech či ses­tavách po jejich se­sazení a dota­žení do přesné vzá­jemné polohy. Ser­visní pracovní­ci nebo inspek­toři zařízení tak mo­hou velmi snad­no a rychle z­jistit jakéko­li změny v přes­ném ustavení jed­notlivých sou­částí. Má vyni­kající adhezi ke ko­vům, včetně hli­níku, titanu, ne­rezové oceli a mě­di a nepůsobí na ko­vy korozívně.

 

Tento produkt by měl být b­ěžně aplikován v roz­mezí teplot 15 až 2­5 °C.

Vyšší teplota způ­sobí zkrácení do­by vysychání.

Rozmezí pracov­ních teplot je -35 až +145 °C.

 

Pokyny pro pou­žití:

Stiskněte tubič­ku a vytlačte ma­lým otvorem v trys­ce odpovídají­cí množství pro­duktu tak, aby vyt­vořil housenku přes us­tavené součás­ti. Povrch hou­senky zaschne při­bližně za 1 mi­nut a komplet­ně vyschlý pro­dukt se stává křeh­kým. LOCTITE 7414 vel­mi rychle na p­ovrchu vytvrzu­je a proto je tře­ba po každém pou­žití tubu dob­ře uzavřít. 981306 - IDH-126921 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3499 130g 130g 6-8 dní 175.00
Pattex power Tape stříbrná - 25 m 25m skladem 138.00
Pattex Power Tape stříbrná - 50 m 50m skladem 191.00
Aerodag Ceramishield - 400 ml 400ml skladem 565.00
Oboustranně lepící páska - 10 m/12 mm 10m 6-8 dní 397.00
Oboustranně lepící páska - 10 m/19 mm. 10m 6-8 dní 610.00
Loctite 3967 - Oprava stržených závitů - 4,8 g 4. 8g 6-8 dní 483.00
Teroson VR 1200 - 250 ml 250ml skladem 115.00
Zabrušovací pasta - 100 ml 100ml 6-8 dní 307.00
Loctite 7100 - 400 ml 400 ml skladem 134.00
Loctite 7400 - 20 ml 20 ml 6-8 dní 464.00
Loctite chemický kov dvousložkový - 85 g 85 g 20 dní 136.00
Teroson VR 5000 - 400 ml 400 ml skladem 372.00
Loctite pohlcovač vlhkosti - 2x 50 g 2x 50 g 6-8 dní 82.00
Teroson RB 1060 - 310 ml 310 ml skladem 240.00