Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7471 150ml

Používá se pokud je požadována zvýšená rychlost vytvrzení anaerobních produktů LOCTITE. Je doporučen pro aplikace na pasivních kovech nebo neaktivním povrchu a tam,kde je velká spára. 150ml,sprej.

= 572.00 bez DPH
692.12 s DPH


Kód produktu: 142474

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 572,00 Kč/ks 692,12 Kč/ks
2+ 563,00 Kč/ks 681,23 Kč/ks
10+ 509,00 Kč/ks 615,89 Kč/ks
Objem: 150 ml Barva: transparentní-zelený

Také v balení 500ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 7471 - Aktivátor T. Pou­žívá se pokud je po­žadována zvýše­ná rychlost vyt­vrzení anaerob­ních produktů LOC­TITE. Je zejmé­na doporučen pro a­plikace na pa­sivních kovech ne­bo neaktivním po­vrchu a tam, k­de je velká spá­ra. Je zejména do­poručený tam, kde j­e nízká okolní te­plota (pod 15 °­C).

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Ak­tivátor pro a­naerobní lepi­dla a těsniva 
  • Chemický typ: A­min a thiazol 
  • Rozpouštědlo: A­ceton a Isopro­panol 
  • Vzhled: Průsvit­ná, žlutá až jan­tarová kapali­na 
  • Viskozita: Vel­mi nízká 
  • Vytvrzení: Ne­používá se 
  • Aplikace: Urychle­ní vytvrzení a­naerobních pro­duktů

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Nastříkejte ne­bo natřete ak­tivátor na oba po­vrchy určené k le­pení. Pro malé spá­ry postačí ošet­řit pouze jed­nu stranu. Zne­čištěné povrchy bu­dou zřejmě pot­řebovat opako­vané ošetření a ne­bo zvláštní od­maštění a odstra­nění rozpusti­telných nečis­tot před vlas­tní aktivací. 2­. Nechte rozpou­štědlo řádně od­pařit v dobře vě­traném prosto­ru tak, aby byl le­pený povrch kom­pletně suchý. 3­. Po aktivaci by mě­ly být součás­ti slepeny bě­hem 7 dní. Za­braňte znečiš­tění upravené­ho povrchu před l­epením. 4. Na­neste Anaerob­ní produkty Loc­tite na jeden ne­bo oba povrchy a o­kamžitě spojte sou­části. 5. Pokud je to mož­né, pohybujte ně­kolik sekund le­penými povrchy vů­či sobě, aby doš­lo k řádnému ro­zetření lepidla pro je­ho maximální ú­činnost. 6. Za­jistěte sesta­vu a vyčkejte po do­bu fixace pro­duktu před dal­ší manipulací­. Je zejména do­poručený tam, kde j­e nízká okolní tep lo­ta (pod 15 °C).

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Kartuše s ručním pístem 30 ml 101.6 mm 22 mm 23.8 mm 30 ml skladem 24.10
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Štětec malý skladem 20.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7386 500ml 500 ml transparentní-žlutý skladem 1915.00
Loctite 7455 25ml 25 ml bezbarvý skladem 306.00
Loctite 7455 500ml 500 ml bezbarvý 6-8 dní 3271.00
Loctite 7457 18ml 18 ml bezbarvý 6-8 dní 372.00
Loctite 7471 500ml 500 ml transparentní-zelený 6-8 dní 936.00
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572.00
Loctite 7649 500ml 500 ml transparentní-zelený skladem 830.00
Loctite 7025 150ml 150 ml bezbarvý skladem 554.00
Loctite 7240 90ml 90 ml modro-zelená skladem 563.00
Loctite 734 150ml 150 ml žlutozelená až jantarová 6-8 dní 403.00
Loctite 737 120ml 120 ml bezbarvý skladem 625.00