Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite SF 7505 1000ml

Super Rost Killer- je bezolovnatý vodní nátěr- odrezovač.Ničí rez její přeměnou na stabilní sloučeninu železa.Chrání povrch proti dalšímu rezivění uzavřením před působením vzduchu,vlhkos­ti.Láhev, 1 l.

= 807 bez DPH
976.47 s DPH


Kód produktu: 142403

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 807,00 Kč/ks 976,47 Kč/ks
2+ 784,00 Kč/ks 948,64 Kč/ks
10+ 749,00 Kč/ks 906,29 Kč/ks
Objem: 1000 ml Základ: -
Barva: transparentní

Také v balení 90ml a 20­0ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 7505 - Super Rost Ki­ller - je bezolovna­tý vodní nátěr - odrezovač. Ni­čí rez její pře­měnou na stabil­ní sloučeninu že­leza. Chrání po­vrch proti dal­šímu rezivění u­zavřením před pů­sobením vzduchu a v­lhkosti. Použí­vá se též jako zá­kladní nátěr pro nás­ledující vrchní ná­těry.

 

Vlastnosti:

 

  • Převodník rzi bez o­lova na bázi vo­dy.
  • Převádí rez na st­abilní přelako­vatelné slouče­niny železa.
  • Zamezuje další­mu rezivění.

 

Návod k použití: 

Uvolněnou rez a lak od­straňte kartá­čem. Nádobku dů­kladně protře­pejte a materi­ál bohatě nanes­te na povrch. Bí­lá barva se změ­ní v černou, což u­kazuje, že by­lo dosaženo ochran­ného účinku. Dru­hý nátěr násle­duje po jedné ho­dině. Místa s ne­pravidelnou čer­nou barvou zno­vu natřete. Dal­ší krycí nátěr na­nášejte po 24 ho­dinách. Použi­té nářadí čis­těte vodou.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Štětec malý skladem 20
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Základ
Barva
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF 7505 90ml 90 ml - transparentní skladem 182
Loctite SF 7505 200ml 200 ml - transparentní skladem 274
Rychloodrezovač Teroson 620 - 400 ml 400 ml - transparentní 6-8 dní 101
Loctite 8040 400ml 400 ml minerální sprej jantarový skladem 211
Loctite 7800 - zinkový spray 400 ml - transparentní 6-8 dní 222