Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite SF 7505 1000ml

Super Rost Killer- je bezolovnatý vodní nátěr- odrezovač.Ničí rez její přeměnou na stabilní sloučeninu železa.Chrání povrch proti dalšímu rezivění uzavřením před působením vzduchu,vlhkos­ti.Láhev, 1 l.

= 807 bez DPH
976.47 s DPH


Kód produktu: 142403

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 807,00 Kč/ks 976,47 Kč/ks
2+ 784,00 Kč/ks 948,64 Kč/ks
10+ 749,00 Kč/ks 906,29 Kč/ks
Objem: 1000 ml Základ: bezolovnatý vodní nátěr
Barva: transparentní Vlastnosti: Ochrana před rzí

Také v balení 90ml a 20­0ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 7505 - Super Rost Ki­ller - je bezolovna­tý vodní nátěr - odrezovač. Ni­čí rez její pře­měnou na stabil­ní sloučeninu že­leza. Chrání po­vrch proti dal­šímu rezivění u­zavřením před pů­sobením vzduchu a v­lhkosti. Použí­vá se též jako zá­kladní nátěr pro nás­ledující vrchní ná­těry.

 

Vlastnosti:

 

  • Převodník rzi bez o­lova na bázi vo­dy.
  • Převádí rez na st­abilní přelako­vatelné slouče­niny železa.
  • Zamezuje další­mu rezivění.

 

Návod k použití: 

Uvolněnou rez a lak od­straňte kartá­čem. Nádobku dů­kladně protře­pejte a materi­ál bohatě nanes­te na povrch. Bí­lá barva se změ­ní v černou, což u­kazuje, že by­lo dosaženo ochran­ného účinku. Dru­hý nátěr násle­duje po jedné ho­dině. Místa s ne­pravidelnou čer­nou barvou zno­vu natřete. Dal­ší krycí nátěr na­nášejte po 24 ho­dinách. Použi­té nářadí čis­těte vodou.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Štětec malý Nanášecí štětec skladem 20
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Základ
Barva
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF 7505 90ml 90 ml bezolovnatý vodní nátěr transparentní Ochrana před rzí skladem 182
Loctite SF 7505 200ml 200 ml bezolovnatý vodní nátěr transparentní Ochrana před rzí skladem 274
Teroson VR 620 - 400 ml rychloodrezovač 400 ml - transparentní K rychlému uvolňování zarezlých šroubů 6-8 dní 101
Loctite 8040 400ml zmrazovací sprej 400 ml minerální olej jantarový Minerální olej pro uvolňovaní zarezlých součástí skladem 211
Loctite 7800 - zinkový spray 400 ml zinkový sprej transparentní Ochrana proti korozi 6-8 dní 222