Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7649 150ml

Používá se pokud je požadována zvýšená rychlost vytvrzení anaerobních produktů LOCTITE. Je doporučen pro aplikace na pasivních kovech nebo neaktivním povrchu a tam,kde je velká spára. 150ml,sprej.

= 572 bez DPH
692.12 s DPH


Kód produktu: 142479

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 572,00 Kč/ks 692,12 Kč/ks
2+ 563,00 Kč/ks 681,23 Kč/ks
10+ 509,00 Kč/ks 615,89 Kč/ks
Objem: 150 ml Barva: transparentní-zelený

Také v balení 500ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 7649 - aktivátor N. Pou­žívá se pokud je po­žadována zvýše­ná rychlost vyt­vrzení anaerob­ních produktů LOC­TITE. Je zejmé­na doporučen pro a­plikace na pa­sivních kovech ne­bo neaktivním po­vrchu a tam, k­de je velká spá­ra. Je zejména do­poručený tam, kde j­e nízká okolní te­plota (<15 °C)­. Dosažená do­ba fixace a rychlos­t vytvrzení ja­ko výsledek pou­žití LOCTITE® 7649 zá­visí na použi­tém lepidle a na le­peném podkladu.

 

Doporučen pro Loc­tite 326.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Ak­tivátor pro a­naerobní lepi­dla a těsniva 
  • Chemický typ: Mě­děná sůl a ali­fatický amin 
  • Rozpouštědlo: A­ceton 
  • Vzhled: Průsvit­ná zelená kapa­lina 
  • Viskozita: Vel­mi nízká 
  • Vytvrzení: Ne­používá se 
  • Aplikace: Urychle­ní vytvrzení a­naerobních pro­duktů

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Nastříkejte ne­bo natřete ak­tivátor na oba po­vrchy určené k le­pení. Pro malé spá­ry postačí ošet­řit pouze jed­nu stranu. Zne­čištěné povrchy bu­dou zřejmě pot­řebovat opako­vané ošetření a ne­bo zvláštní od­maštění a odstra­nění rozpusti­telných nečis­tot před vlas­tní aktivací. 2­. Nechte rozpou­štědlo řádně od­pařit v dobře vě­traném prosto­ru tak, aby byl le­pený povrch kom­pletně suchý. 3­. Po aktivaci by mě­ly být součás­ti slepeny bě­hem 1 měsíc. Za­braňte znečiš­tění upravené­ho povrchu před l­epením. 4. Na­neste Anaerob­ní produkty Loc­tite na jeden ne­bo oba povrchy a o­kamžitě spojte sou­části. 5. Pokud je to mož­né, pohybujte ně­kolik sekund le­penými povrchy vů­či sobě, aby doš­lo k řádnému ro­zetření lepidla pro je­ho maximální ú­činnost. 6. Za­jistěte sesta­vu a vyčkejte po do­bu fixace pro­duktu před dal­ší manipulací­. 

Přislušenství

ml bar bar
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Kartuše s ručním pístem 30 ml 101.6 mm 22 mm 23.8 mm 30 ml skladem 24.1
Kuželová jehla PPC22 modrá 0.41 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Štětec malý skladem 20
Ochranné rukavice skladem 6
bar

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7386 500ml 500 ml transparentní-žlutý skladem 1915
Loctite 7455 25ml 25 ml bezbarvý skladem 306
Loctite 7455 500ml 500 ml bezbarvý 6-8 dní 3271
Loctite 7457 18ml 18 ml bezbarvý 6-8 dní 372
Loctite 7471 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572
Loctite 7471 500ml 500 ml transparentní-zelený 6-8 dní 936
Loctite 7649 500ml 500 ml transparentní-zelený skladem 830
Loctite 7025 150ml 150 ml bezbarvý skladem 554
Loctite 7240 90ml 90 ml modro-zelená skladem 563
Loctite 734 150ml 150 ml žlutozelená až jantarová 6-8 dní 403
Loctite 737 120ml 120 ml bezbarvý skladem 625