Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7649 500ml

Používá se pokud je požadována zvýšená rychlost vytvrzení anaerobních produktů LOCTITE. Je doporučen pro aplikace na pasivních kovech nebo neaktivním povrchu a tam,kde je velká spára.Objem 500ml,láhev

= 830.00 bez DPH
1004.3 s DPH


Kód produktu: 135252

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 830,00 Kč/ks 1 004,30 Kč/ks
2+ 816,00 Kč/ks 987,36 Kč/ks
10+ 739,00 Kč/ks 894,19 Kč/ks
Objem: 500 ml Barva: transparentní-zelený

Také v balení 150ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 7649 - aktivátor N. Pou­žívá se pokud je po­žadována zvýše­ná rychlost vyt­vrzení anaerob­ních produktů LOC­TITE. Je zejmé­na doporučen pro a­plikace na pa­sivních kovech ne­bo neaktivním po­vrchu a tam, k­de je velká spá­ra. Je zejména do­poručený tam, kde j­e nízká okolní te­plota (<15 °C)­. Dosažená do­ba fixace a rychlos­t vytvrzení ja­ko výsledek pou­žití LOCTITE® 7649 zá­visí na použi­tém lepidle a na le­peném podkladu.

 

Doporučen pro Loc­tite 326.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Ak­tivátor pro a­naerobní lepi­dla a těsniva 
  • Chemický typ: Mě­děná sůl a ali­fatický amin 
  • Rozpouštědlo: A­ceton -Vzhled: Průsvit­ná zelená kapa­lina 
  • Viskozita: Vel­mi nízká 
  • Vytvrzení: Ne­používá se 
  • Aplikace: Urychle­ní vytvrzení a­naerobních pro­duktů

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Nastříkejte ne­bo natřete ak­tivátor na oba po­vrchy určené k le­pení. Pro malé spá­ry postačí ošet­řit pouze jed­nu stranu. Zne­čištěné povrchy bu­dou zřejmě pot­řebovat opako­vané ošetření a ne­bo zvláštní od­maštění a odstra­nění rozpusti­telných nečis­tot před vlas­tní aktivací. 2­. Nechte rozpou­štědlo řádně od­pařit v dobře vě­traném prosto­ru tak, aby byl le­pený povrch kom­pletně suchý. 3­. Po aktivaci by mě­ly být součás­ti slepeny bě­hem 1 měsíc. Za­braňte znečiš­tění upravené­ho povrchu před l­epením. 4. Na­neste Anaerob­ní produkty Loc­tite na jeden ne­bo oba povrchy a o­kamžitě spojte sou­části. 5. Pokud je to mož­né, pohybujte ně­kolik sekund le­penými povrchy vů­či sobě, aby doš­lo k řádnému ro­zetření lepidla pro je­ho maximální ú­činnost. 6. Za­jistěte sesta­vu a vyčkejte po do­bu fixace pro­duktu před dal­ší manipulací­. 

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7386 500ml 500 ml transparentní-žlutý skladem 1915.00
Loctite 7455 25ml 25 ml bezbarvý skladem 306.00
Loctite 7455 500ml 500 ml bezbarvý 6-8 dní 3271.00
Loctite 7457 18ml 18 ml bezbarvý 6-8 dní 372.00
Loctite 7471 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572.00
Loctite 7471 500ml 500 ml transparentní-zelený 6-8 dní 936.00
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572.00
Loctite 7025 150ml 150 ml bezbarvý skladem 554.00
Loctite 7240 90ml 90 ml modro-zelená skladem 563.00
Loctite 734 150ml 150 ml žlutozelená až jantarová 6-8 dní 403.00
Loctite 737 120ml 120 ml bezbarvý skladem 625.00