Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 770 300g

Loctite 770 – primer – je určen pro přípravu polyolefínů a dalších povrchů s nízkou energií na lepení pomocí kyanoakrylátových lepidel Loctite. Objem 300g, láhev.

= 5149 bez DPH
6230.29 s DPH


Kód produktu: 88609

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 5 149,00 Kč/ks 6 230,29 Kč/ks
2+ 4 270,00 Kč/ks 5 166,70 Kč/ks
Objem: 300 ml Barva: bezbarvý
Použití: zvýšení adheze Vlastnosti: Pro přípravu povrchů s nízkou energií

Také v balení 10g.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 770 - primer - je určen pro pří­pravu polyole­fínů a dalších po­vrchů s nízkou­ energií na le­pení pomocí ky­anoakrylátových le­pidel Loctite­. Na takto ošet­řeném povrchu jsou­ výsledky vyt­vrzení kyanoa­krylátových le­pidel zpravidla ob­dobné, jak jsou­ popsány v technic­kých listech pro re­levantní lepi­dla. Je doporu­čen pouze pro ob­tížně lepitel­né podklady, kte­ré zahrnují po­lyethylen, po­lypropylen, po­lytetrafluoro­ethylen (PTFE) a t­ermoplastové pry­žové materiály­. Primer pro po­lyolefiny se ne­doporučuje pou­žívat u sestav, kde je p­ožadována vyso­ká pevnost v lou­pání. Používá se v kom­binaci se vše­mi vteřinovými le­pidly Loctite, ob­zvláště s Loc­tite 406, 460, 4­96. Primer je ná­těr, který se na­náší na lepený po­vrch před apli­kací lepidla a na­pomáhá k vytvo­ření adheze le­pidla k povrchu (zej­ména na obtíž­ně lepitelných ma­teriálech).

 

Vysoce úsporný:

 

 • Používejte še­trně, doporuču­je se nanášet jen vel­mi tenký film
 • Umožňuje řeše­ní lepení bez fi­nančně náročné pří­pravy povrchu, tak j­ako úprava plaz­mou

 

Vlastnosti:

 

 • Technologie: Pri­mer pro kyano­akryláty 
 • Chemický typ: a­lifatický amin 
 • Rozpouštědlo: n-Heptan 
 • Koncentrace ak­tivních složek [%]: 0,0­7 až 0,13 
 • Vzhled: Průsvit­ná až mírně zam­lžená bezbarvá ka­palina 
 • Fluorescence: Po­zitivní pod UV zá­řením 
 • Viskozita: Vel­mi nízká 
 • Vytvrzení: Ne­používá se 
 • Aplikace: Povrcho­vý primer pro ky­anoakryláty

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Kartuše s ručním pístem 10 ml 78.4 mm 14.9 mm 16.5 mm 10 ml kartuše s ručním pístem 10 ml skladem 15.8
Kuželová jehla PPC22 modrá 0.41 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Štětec malý Nanášecí štětec skladem 20

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Použití
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7239 4ml 4 ml bezbarvý zvýšení adheze Univerzální primer na obtížně lepitelné plasty skladem 220
Loctite 770 10g 10 ml bezbarvý zvýšení adheze Pro přípravu povrchů s nízkou energií skladem 619