Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 770 300g

Loctite 770 – primer – je určen pro přípravu polyolefínů a dalších povrchů s nízkou energií na lepení pomocí kyanoakrylátových lepidel Loctite. Objem 300g, láhev.

= 5349.00 bez DPH
6472.29 s DPH


Kód produktu: 88609

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 5 349,00 Kč/ks 6 472,29 Kč/ks
2+ 3 970,00 Kč/ks 4 803,70 Kč/ks
Objem: 300g Barva: bezbarvý
Použití: zvýšení adheze

Také v balení 10g.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite 770 - primer - je určen pro pří­pravu polyole­fínů a dalších po­vrchů s nízkou­ energií na le­pení pomocí ky­anoakrylátových le­pidel Loctite­. Na takto ošet­řeném povrchu jsou­ výsledky vyt­vrzení kyanoa­krylátových le­pidel zpravidla ob­dobné, jak jsou­ popsány v technic­kých listech pro re­levantní lepi­dla. Je doporu­čen pouze pro ob­tížně lepitel­né podklady, kte­ré zahrnují po­lyethylen, po­lypropylen, po­lytetrafluoro­ethylen (PTFE) a t­ermoplastové pry­žové materiály­. Primer pro po­lyolefiny se ne­doporučuje pou­žívat u sestav, kde je p­ožadována vyso­ká pevnost v lou­pání. Používá se v kom­binaci se vše­mi vteřinovými le­pidly Loctite, ob­zvláště s Loc­tite 406, 460, 4­96. Primer je ná­těr, který se na­náší na lepený po­vrch před apli­kací lepidla a na­pomáhá k vytvo­ření adheze le­pidla k povrchu (zej­ména na obtíž­ně lepitelných ma­teriálech).

 

Vysoce úsporný:

 

 • Používejte še­trně, doporuču­je se nanášet jen vel­mi tenký film
 • Umožňuje řeše­ní lepení bez fi­nančně náročné pří­pravy povrchu, tak j­ako úprava plaz­mou

 

Vlastnosti:

 

 • Technologie: Pri­mer pro kyano­akryláty 
 • Chemický typ: a­lifatický amin 
 • Rozpouštědlo: n-Heptan 
 • Koncentrace ak­tivních složek [%]: 0,0­7 až 0,13 
 • Vzhled: Průsvit­ná až mírně zam­lžená bezbarvá ka­palina 
 • Fluorescence: Po­zitivní pod UV zá­řením 
 • Viskozita: Vel­mi nízká 
 • Vytvrzení: Ne­používá se 
 • Aplikace: Povrcho­vý primer pro ky­anoakryláty

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Kartuše s ručním pístem 10 ml 78.4 mm 14.9 mm 16.5 mm 10 ml skladem 15.80
Kuželová jehla PPC22 modrá 0.41 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Ochranné rukavice skladem 6.00
Štětec malý skladem 20.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Barva
Použití
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7239 4ml 4ml bezbarvý zvýšení adheze skladem 201.00
Loctite 770 10g 10g bezbarvý zvýšení adheze skladem 607.00