Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 7840 200000ml

Koncetrovaný, biologicky odbouratelný čistič a odmašťovač, který neobsahuje nebezpečná rozpouštědla a je ředitelný vodou. Objem 200 l, sud.

= 20120 bez DPH
24345.2 s DPH


Kód produktu: 1427774

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 20 120,00 Kč/ks 24 345,20 Kč/ks
Objem: 200000 ml Typ: Pro čištění a odmašťování povrchů

Také v balení 5 l a 20 l.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Natural Blue 7840 / 200­l - sud.

Koncetrovaný, bi­ologicky odbou­ratelný čistič a od­mašťovač, kte­rý neobsahuje ne­bezpečná rozpou­štědla a je ře­ditelný vodou­, aby umožnil po­krýt širokou šká­lu aplikací prů­myslového čiš­tění. Typické a­plikace tohoto pro­duktu zahrnují po­hony, motory, o­dlitky, armatu­ry, ložiska, ná­drže, strojní za­řízení, vnější ob­klady, okna, ko­berce, betono­vé podlahy, as­falt, vozidla at­d. Substance, kte­ré lze tímto pro­duktem odstra­nit jsou napří­klad tuky, ma­ziva, řezné o­leje, topné o­leje, tér, po­sypová sůl, kar­bon, skvrny o­d jídla, vosk, zví­řecí tuk, plís­ně a saze. Ten­to produkt má les­ní vůni.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: Roz­pouštědlový 
 • Chemický typ: Vo­da obsahující roz­pouštědla, smá­čedla a kondi­cionery 
 • Vzhled: Modrá ka­palina 
 • Vytvrzení: Ne­používá se 
 • Aplikace: Pří­prava povrchu 
 • Zvláštní výho­da: Nehořlavý, ne­leptavý 

 

Použití: 

 

 • Biologicky od­bouratelný 
 • Netoxický a ne­hořlavý 
 • Bezrozpouštědlo­vý a vodou ře­ditelný

 

Aplikace:

Poměr LOCTITE® 7840™ a v­ody: - Náročné čiště­ní a odmašťová­ní: 1:1 na 1:4 - Lázně a prač­ky, středně ná­ročné čištění a od­mašťování: 1:16 na 1­:32 - Údržba stroj­ního vybavení, vněj­ší pláště budov, be­tonové podlahy, tla­kové stříkání, kar­táčování podlah, par­ní čistírny, leh­ké čištění a od­mašťování, pra­covní plochy, ok­na, stěny, vý­robky ze dřeva, ná­bytek, koberce, po­vrchy pultů 1:64 na 1­:128 

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Nařeďte Loc­tite 7840 teplou­ nebo studenou­ vodou. 2. Na­močte nebo nas­tříkejte součás­ti produktem LOC­TITE 7840 a ot­řete nebo opláchně­te do čista. 3­. Stupeň naře­dění se může li­šit v závislos­ti na druhu a množ­ství nečistot, kte­ré je potřeba od­stranit a také na ty­pu čištěného po­vrchu. 4. Loc­tite 7840 může mít vliv n­a lakované po­vrchy při kon­centraci s mé­ně než 20 díly vo­dy. 5. Optimál­ních výsledků čiš­tění se dosáh­ne se silnější kon­centrací produk­tu v teplé vo­dě, kterou vy­drhneme nebo vy­kartáčujeme čiš­těný povrch a po­kud necháme roz­tok déle půso­bit na povrch­. 6. Zbytky čis­tiče mohou za­bránit vytvrze­ní anaerobních pro­duktů. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Kartuše s ručním pístem 50/60 ml 114.7 mm 29.3 mm 31.1 mm 50 ml kartuše s ručním pístem 50/60 ml 6-8 dní 28.5
Kuželová jehla PPC22 modrá 0.41 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Štětec malý Nanášecí štětec skladem 20
Štětec velký Nanášecí štětec skladem 50
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Typ
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF7039 400ml sprej na čištění kontaktů 400 ml Sprej na čištění kontaktů 6-8 dní 357
Loctite 7061 400ml super čistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 203
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Loctite SF7063 1l rychločistič, odmašťovač 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 2080
Loctite 7070 400ml čistič a odmašťovač na plasty 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 202
Loctite 7200 400ml, odstraňovač lepidel, tmelů a těsnění 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 257
Loctite 7840 20000ml 20000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 2500
Loctite 7840 5000ml 5000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 858
Loctite 8005 400ml adhezní sprej na řemeny 400 ml Adhezní sprej na řemeny skladem 201
Loctite Teroson VR 20 1l 1000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 314
Loctite Terosonvr20 FL+ - 10l 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů 6-8 dní 2045
Loctite 7254 - 1 l 1000 ml Pro čištění a odstraňování kyanoakrylátových lepidel skladem 1086
Loctite 7850 - 400 ml 400 ml Přírodní čistič rukou 6-8 dní 185
Loctite 7855 - 400 ml 400 ml Čistič rukou 6-8 dní 181