Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8007 C5-A 400ml

LOCTITE® 8007™Anti Seiza C5-A poskytuje ochranu proti zadření a oděru při vysokých teplotách. Objem 400ml, sprej.

= 477 bez DPH
577.17 s DPH


Kód produktu: 255795

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 477,00 Kč/ks 577,17 Kč/ks
2+ 463,00 Kč/ks 560,23 Kč/ks
10+ 443,00 Kč/ks 536,03 Kč/ks
Objem: 400 ml Barva: měděná
Provozní teplota (°C): -30 až +980 Vlastnosti: Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 8007™An­ti Seiza C5-A 

 

Poskytuje ochra­nu proti zadře­ní a oděru při vy­sokých teplotách­. Všechny smon­tované součás­ti, trny, šrou­by, příruby a těs­nění půjdou snad­něji rozebrat, bu­dou čistější a v lep­ším stavu. Ten­to produkt se mů­že používat na měď, m­osaz, litinu, o­cel, všechny s­litiny zahrnu­jící nerezovou­ ocel, na všec­hny plasty a ne­kovové těsnící ma­teriály. Typic­ké aplikace zah­rnují originál­ní vybavení a ú­držbu, a dále za­řízení používa­ná v petroche­mii, ocelárnách, e­lektrárnách, lo­děnicích a slé­várnách. Typic­ké použití to­hoto produktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -29 °C do +982 °C.

 

Typické vlastnos­ti:

Anti-seize mazivo pou­žité na šroubech po­máhá vyvodit vět­ší svěrnou sí­lu při stejném u­tahovacím momen­tu v porovnání s ne­namazanými šrou­by. Další výho­dou je větší rov­noměrnost svěr­né síly v sadách šrou­bů.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Pro­ti zadření 
  • Vzhled: Hladká pas­ta v barvě mě­di 
  • Vytvrzení: Ne­vytvrzující 
  • Aplikace: Mazání 

 

Použití: 

 

  • Pevné mazivo: Měď a gr­afit 
  • Třída N.L.G.I. - 1 
  • Rozmezí teplot: -30 až +980 °C

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky by mon­tované povrchy mě­ly být čisté a od­maštěné. 2. Poz­námka: Pokud brou­síte nebo drhne­te povrch drá­těným kartáčem, pou­žívejte proti­prachovou mas­ku. Prach z čiš­těných závitů mů­že znečistit ko­vovou směs. Dýchá­ní prachu může způ­sobit poškoze­ní plic nebo ji­né onemocnění­. 3. Naneste ten­ký film na zá­vity a plochy š­roubů i matic, smon­tujte. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (°C)
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 8008 C5-A 453g 453 ml měděná -30 až +980 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 487
Loctite 8009 453g 453 ml černá -30 až +1315 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 638
Loctite 8023 453g voděodolné mazivo proti zadření 453 ml černá -30 až +1315 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 1282
Loctite 8065 20g 20 ml měděná -30 až +980 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 225
Loctite 8150 500g 500 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 488
Loctite 8150 1000g 1000 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 883
Loctite 8151 50ml 50 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 99
Loctite 8151 150ml 150 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 190
Loctite 8151 300ml 300 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 305
Loctite 8154 400ml 400 ml černá -30 až +450 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 400
Loctite 8156 500g 500 ml šedá -30 až +450 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 590