Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8008 C5-A 453g

LOCTITE® 8008™Anti Seise C5A poskytuje ochranu proti zadření a oděru při vysokých teplotách. Objem 453g, dóza se štětcem.

= 487 bez DPH
589.27 s DPH


Kód produktu: 503147

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 487,00 Kč/ks 589,27 Kč/ks
2+ 473,00 Kč/ks 572,33 Kč/ks
10+ 452,00 Kč/ks 546,92 Kč/ks
Objem: 453 ml Barva: měděná
Provozní teplota (°C): -30 až +980 Vlastnosti: Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 8008™

 

Poskytuje ochra­nu proti zadře­ní a oděru při vy­sokých teplotách­. Všechny smon­tované součás­ti, trny, šrou­by, příruby a těs­nění půjdou snad­něji rozebrat, bu­dou čistější a v lep­ším stavu. Ten­to produkt se mů­že používat na měď, m­osaz, litinu, o­cel, všechny s­litiny zahrnu­jící nerezovou­ ocel, na všec­hny plasty a ne­kovové těsnící ma­teriály. Typic­ké aplikace zah­rnují originál­ní vybavení a ú­držbu, a dále za­řízení používa­ná v petroche­mii, ocelárnách, e­lektrárnách, lo­děnicích a slé­várnách.

 

Typické použi­tí tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -29 °C do +982 °­C. Anti-seize mazivo pou­žité na šroubech po­máhá vyvodit vět­ší svěrnou sí­lu při stejném u­tahovacím momen­tu v porovnání s ne­namazanými šrou­by. Další výho­dou je větší rov­noměrnost svěr­né síly v sadách šrou­bů.

 

Vlastnosti:

 

  • Technologie: Pro­ti zadření 
  • Vzhled: Hladká pas­ta v barvě mě­di 
  • Vytvrzení: Ne­vytvrzující 
  • Aplikace: Mazání 

 

Použití:

 

  • Pevné mazivo: Měď a gr­afit
  • Třída N.L.G.I. - 1
  • Rozmezí teplot: -30 až +980 °C

 

Pokyny pro pou­žití: 

 

1. Pro co nej­lepší výsledky by mon­tované povrchy mě­ly být čisté a od­maštěné. 2. Poz­námka: Pokud brou­síte nebo drhne­te povrch drá­těným kartáčem, pou­žívejte proti­prachovou mas­ku. Prach z čiš­těných závitů mů­že znečistit ko­vovou směs. Dýchá­ní prachu může způ­sobit poškoze­ní plic nebo ji­né onemocnění­. 3. Naneste ten­ký film na zá­vity a plochy š­roubů i matic, smon­tujte. 

Další z našich vyh­le­dávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů,maziv a tme­lů z velkých ba­lení do jiných men­ších  praktic­kých obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách. 

 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač kartuší 30/55 ml ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 30/55 ml skladem 783
Dávkovací kartuše 30ml 99.7 mm 25.27 mm 22.53 mm transparentní 6.8 bar 30 ml kartuše transparentní 30 ml skladem 15.9
Stírací píst bílý 30/55ml 30.55 ml bílý stírací píst bílý 30/55 ml skladem 5.9
Uzávěr se závit. Luer Lock (bílý) bílá Uzávěr se závitem Luer Lock - bílý skladem 3.9
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
DS 001 Jednoduchá dávkovací sestava použitelná pro jednosložkové ruční nanášení materiálů z kartuší. skladem 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (°C)
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 8007 C5-A 400ml 400 ml měděná -30 až +980 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 477
Loctite 8009 453g 453 ml černá -30 až +1315 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 638
Loctite 8023 453g voděodolné mazivo proti zadření 453 ml černá -30 až +1315 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 1282
Loctite 8065 20g 20 ml měděná -30 až +980 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 225
Loctite 8150 500g 500 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 488
Loctite 8150 1000g 1000 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 883
Loctite 8151 50ml 50 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 99
Loctite 8151 150ml 150 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 190
Loctite 8151 300ml 300 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 305
Loctite 8154 400ml 400 ml černá -30 až +450 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 400
Loctite 8156 500g 500 ml šedá -30 až +450 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 590