Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8009 453g

Loctite 8009 Anti Seize Heavy Duty je produkt na bázi grafitu a fluoridu vápenatého, který neobsahuje olovo, měď, síru ani jejich sloučeniny. Objem 453 g , dóza se štětcem.

= 638 bez DPH
771.98 s DPH


Kód produktu: 504219

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 638,00 Kč/ks 771,98 Kč/ks
2+ 620,00 Kč/ks 750,20 Kč/ks
10+ 593,00 Kč/ks 717,53 Kč/ks
Objem: 453 ml Barva: černá
Provozní teplota (°C): -30 až +1315 Vlastnosti: Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 8009

 

Produkt na bá­zi grafitu a flu­oridu vápenaté­ho, který neob­sahuje olovo, měď, sí­ru ani jejich slou­čeniny. Neobsa­huje žádné vol­né kovy a je pou­žitelný na ne­rezovou ocel a dal­ší slitiny ob­sahující nikl­. Typické apli­kace tohoto pro­duktu zahrnují šrou­by, svorníky, trny, tr­ubkové spoje, ma­tice, zátky, pou­zdra, tvarová li­sovadla a prů­tlačnice, výmě­níky tepla, če­listi nůžek, o­hýbání kovů, mecha­nické Karton at­d.

 

Používá se ta­ké v chemických pro­vozech, rafiné­riích, elektrár­nách, papírnách, o­celárnách a slé­várnách, továr­nách na synte­tická vlákna, při vý­robě a opravách lo­dí a letadel at­d. Typické pou­žití tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -29 °C do +980 °C.

 

Vlastnosti:

 

 • Technologie: Pro­ti zadření 
 • Vzhled: Šedá pas­ta 
 • Vytvrzení: Ne­vytvrzující 
 • Aplikace: Mazání 

 

Použití:

 

 • Pevné mazivo: Gra­fit a Fluorid vá­penatý
 • Utahovací koe­ficient (K) : 0,16
 • Třída N.L.G.I. - 1
 • Rozmezí teplot: -30 až +1315 °C

 

Typické vlastnos­ti: Anti-seize mazivo pou­žité na šroubech po­máhá vyvodit vět­ší svěrnou sí­lu při stejném u­tahovacím momen­tu v porovnání s ne­namazanými šrou­by. Další výho­dou je větší rov­noměrnost svěr­né síly v sadách šrou­bů.

 

 • Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,15 až 1,27
 • Penetrace, ISO 2137, 1/1­0mm 270 až 370.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky by mon­tované povrchy mě­ly být čisté a od­maštěné. 2. Poz­námka: Pokud brou­síte nebo drhne­te povrch drá­těným kartáčem, pou­žívejte proti­prachovou mas­ku. Prach z čiš­těných závitů mů­že znečistit ko­vovou směs. Dýchá­ní prachu může způ­sobit poškoze­ní plic nebo ji­né onemocnění­. 3. Naneste ten­ký film na mon­tované povrchy, smon­tujte. 4. Nepou­žívejte ředidlo.

Další z našich vyh­le­dávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů,maziv a tme­lů z velkých ba­lení do jiných men­ších  praktic­kých obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách. 

 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač kartuší 30/55 ml ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 30/55 ml skladem 783
Dávkovací kartuše 30ml 99.7 mm 25.27 mm 22.53 mm transparentní 6.8 bar 30 ml kartuše transparentní 30 ml skladem 15.9
Stírací píst bílý 30/55ml 30.55 ml bílý stírací píst bílý 30/55 ml skladem 5.9
Uzávěr se závit. Luer Lock (bílý) bílá Uzávěr se závitem Luer Lock - bílý skladem 3.9
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
DS 001 Jednoduchá dávkovací sestava použitelná pro jednosložkové ruční nanášení materiálů z kartuší. skladem 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (°C)
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 8007 C5-A 400ml 400 ml měděná -30 až +980 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 477
Loctite 8008 C5-A 453g 453 ml měděná -30 až +980 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 487
Loctite 8023 453g voděodolné mazivo proti zadření 453 ml černá -30 až +1315 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 1282
Loctite 8065 20g 20 ml měděná -30 až +980 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 225
Loctite 8150 500g 500 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 488
Loctite 8150 1000g 1000 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 883
Loctite 8151 50ml 50 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 99
Loctite 8151 150ml 150 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 190
Loctite 8151 300ml 300 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 305
Loctite 8154 400ml 400 ml černá -30 až +450 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 400
Loctite 8156 500g 500 ml šedá -30 až +450 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 590