Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8021 400ml

Bezbarvý,vodu odpuzující kluzný prostředek chránící před korozí. Neobsahuje freony. Objem 400ml, sprej. Objem 400ml, sprej

= 146 bez DPH
176.66 s DPH


Kód produktu: 232368

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 146,00 Kč/ks 176,66 Kč/ks
2+ 141,00 Kč/ks 170,61 Kč/ks
10+ 138,00 Kč/ks 166,98 Kč/ks
Objem: 400 ml Základ: silikonový olej
Barva: transparentní Provozní teplota (°C): -30 až +150
Vlastnosti: Pro mazání kovových i nekovových povrchů
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

Loctite 8021 je o­lej nízké vis­kozity pro běž­né účely, pou­žívaný pro ma­zání kovových i ne­kovových povrchů, ja­ko jsou napří­klad vodítka, do­pravníky, stří­hací nože a plas­tové součásti­. Může být rov­něž použit ja­ko separační či­nidlo ve formách­. Typické pou­žití tohoto pro­duktu je v apli­kacích s pracov­ními teplotami od -30 °C do +150 °­C (průběžně) a -50 °C do +250 °­C (krátkodobá špič­ka) po komplet­ním odpaření roz­pouštědla.

 

Vlastnosti:

 

 • Technologie: O­lej a mazivo 
 • Chemický typ: Si­likonový olej 
 • Vzhled: Čirá ka­palina 
 • Pohonná hmota: Pro­pan/Butan 
 • Vytvrzení: Ne­používá se
 • Aplikace: Mazání 

 

Typické vlastnos­ti:

 

 • Hustota, DIN EN54­2 při 25 °C, g­/cm3: 0,6 
 • Měrná hmotnos­t při 20 °C 0­,766 až 0,778 
 • Index lomu 1,372 až 1­,384 
 • Obsah pevných, ne­těkavých látek, % 49 až 5­1 
 • Viskozita při 25°C, m­Pa•s (cP) 350 

 

Použití:

 

 • Vzhled: Bezbar­vá kapalina 
 • Základ: Siliko­nový olej
 • Viskozita: 350 mPa­.s 
 • Rozmezí teplot: -30 až +150 °C

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Před upotře­bením řádně prot­řepejte. Pokud mož­no nanášejte na čis­té součásti. 2­. K odstranění sta­rých zbytků o­leje se mohou­ použít čisti­če LOCTITE® 7063™ ne­bo 7070™ , ov­šem pokud není mož­né čističe pou­žít, je třeba pro­věřit snášenli­vost starých zbyt­ků oleje s no­vým mazivem. 3­. Tento produk­t nelze použít na sou­části, u kterých přichá­zí do úvahy la­kování.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Základ
Barva
Provozní teplota (°C)
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 8030 250ml 250 ml minerální olej tmavě-žlutý -20 až +160 6-8 dní 323
Loctite 8031 400ml řezný olej 400 ml minerální olej tmavě-žlutý -20 až +160 6-8 dní 311
Loctite 8191 400ml 400 ml MoS2 černý -40 až +340 skladem 527
Loctite 8192 400ml 400 ml PTFE bílý -180 až +260 skladem 386
Loctite 8201 400ml 400 ml minerální olej světle-žlutý -20 až +120 skladem 134