Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8023 453g

LOCTITE 8023 Anti Seize- pasta proti zadření s mimořádnou odolností proti vymytí vodou.Chrání sestavy vystavené přímo i nepřímo čisté nebo slané vodě nebo vysoké vlhkosti.Objem 453ml, dóza se štětcem.

= 1183 bez DPH
1431.43 s DPH


Kód produktu: 504618

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 183,00 Kč/ks 1 431,43 Kč/ks
2+ 1 165,00 Kč/ks 1 409,65 Kč/ks
10+ 1 053,00 Kč/ks 1 274,13 Kč/ks
Objem: ml Barva: černá
Provozní teplota (°C): -30 až +1315
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 8023™ 

 

Pasta proti zad­ření s mimořád­nou odolností pro­ti vymytí vodou­. Chrání sesta­vy vystavené pří­mo nebo nepří­mo čisté nebo sla­né vodě nebo vy­soké vlhkosti - předchází ko­rozi. Používá se při vy­sokém zatížení­. Typické námoř­ní aplikace zah­rnují šrouby, svor­níky, čepy, po­trubní spoje, ma­tice, hřídele, pou­zdra, drážky, ře­tězy a lana. Dal­ší aplikace zah­rnují cukrova­ry, papírny, vo­dárny, zpraco­vání odpadních vod, oc­hranné nátěry pro těs­nění a příruby vod­ních čerpadel.

Další z našich vyh­le­dávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů,maziv a tme­lů z velkých ba­lení do jiných men­ších  praktic­kých obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách. 

 

 

Typické použi­tí tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -29 °C do +1315 °C.

 

Vlastnosti:

 

 • Vzhled: Tmavě še­dá až černá pas­ta 
 • Vytvrzení: Ne­vytvrzující 
 • Aplikace: Mazání 
 • Zvláštní výhoda: -Vynikající ma­zivost - Zabraňuje vzni­ku galvanické ko­roze - Vynikající o­dolnost vůči vod­ní tříšti - Vynikající o­dolnost vůči vy­mytí vodou 

 

Použití:

 

 • Vzhled: Bezbar­vá kapalina 
 • Základ: Siliko­nový olej 
 • Třída N.L.G.I­.: 1 
 • Součinitel (K): 0,1­8 
 • Rozmezí teplot: -29 °C +1315 °C

 

Pokyny pro pou­žití:

1. Pro co nej­lepší výsledky by mon­tované povrchy mě­ly být čisté a od­maštěné. 2. Před na­nesením produk­tu očistěte sou­části drátěným kar­táčem. 3. Nanes­te tenký film na mon­tované povrchy, smon­tujte. 4. Nepou­žívejte ředidlo­. 5. Mějte ná­dobu s produk­tem těsně uzav­řenou, pokud jej ne­používáte. 

Přislušenství

ml bar bar
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač kartuší 30/55 ml ruční skladem 783
Dávkovací kartuše 30ml 99.7 mm 25.27 mm 22.53 mm transparentní 6.8 bar 30 ml skladem 15.9
Stírací píst bílý 30/55ml 30.55 ml bílý skladem 5.9
Uzávěr se závit. Luer Lock (bílý) bílá skladem 3.9
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Ochranné rukavice skladem 6
DS 001 Jednoduchá dávkovací sestava použitelná pro jednosložkové ruční nanášení materiálů z kartuší. skladem 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Barva
Provozní teplota (°C)
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 8007 C5-A 400ml ml měděná -30 až +980 skladem 449
Loctite 8008 C5-A 453g ml měděná -30 až +980 skladem 458
Loctite 8009 453g ml černá -30 až +1315 6-8 dní 594
Loctite 8065 20g ml měděná -30 až +980 skladem 211
Loctite 8150 500g ml šedá -30 až +900 6-8 dní 459
Loctite 8150 1000g ml šedá -30 až +900 6-8 dní 815
Loctite 8151 50ml ml šedá -30 až +900 6-8 dní 94
Loctite 8151 150ml ml šedá -30 až +900 skladem 179
Loctite 8151 300ml ml šedá -30 až +900 skladem 286
Loctite 8154 400ml ml černá -30 až +450 skladem 377
Loctite 8156 500g ml šedá -30 až +450 6-8 dní 555