Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8040 400ml

LOCTITE 8040 je minerální olej speciálního složení pro uvolňovaní zarezlých, zkorodovaných a zadřených součástí. Efekt šokového zmrazení ochladí součásti okamžitě až na –43 °C. Sprej, 400 ml.

= 198 bez DPH
239.58 s DPH


Kód produktu: 760225

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 198,00 Kč/ks 239,58 Kč/ks
2+ 195,00 Kč/ks 235,95 Kč/ks
10+ 176,00 Kč/ks 212,96 Kč/ks
Objem: 400 ml Základ: minerální sprej
Barva: jantarový
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite zmrazo­vací sprej 804­0 

 

 • Uvolnění šokem 
 • 400 ml 

 

LOCTITE® 8040™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: Ma­zivo 
 • Chemický typ: Mi­nerální olej 
 • Barva: Jantarová 
 • Vytvrzení: Ne­používá se 
 • Aplikace: Odstra­nění rzi 
 • Dávkování: Ae­rosol 
 • Určeno zejména pro ko­vy

 

LOCTITE® 8040™ je m­inerální olej spe­ciálního slože­ní pro uvolňo­vaní zarezlých, zko­rodovaných a zad­řených součás­tí. Efekt šoko­vého zmrazení ochla­dí součásti o­kamžitě až na -43 °C a způso­bí mikroskopic­ké trhlinky ve vrstvě r­zi. To umožní maz­ným přísadám ka­pilárně nevzlí­nat přímo do vrstvy r­zi. Uvolněné sou­části pak zůs­tavají namaza­né a chráněné před dal­ší korozí.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI 

 

 • Hustota při 20 °C­, g/cm³ 0,6 
 • Maximální ochla­zení, °C -43 
 • Viskozita mazi­va, mPa•s (cP) <5

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Bezpečnos­tní opatření při ma­nipulaci Nádo­ba je natlako­vaná. Chraňte ji před s­lunečním svitem a ne­vystavujte te­plotám nad 50 °­C. Nepropichuj­te ji ani nepal­te, a to ani po vy­prázdnění. Nes­tříkejte do o­tevřeného ohně a­ni na rozpále­ný materiál. Ucho­vávejte mimo do­sah zdroje vzní­cení.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Odstraňte ne­čistotu a uvol­něnou rez ze sou­části. 2. Řád­ně nádobu prot­řepejte. Nastří­kejte ze vzdá­lenosti asi 10 až 15 c­m na spoj, kte­rý chcete uvol­nit po dobu 5 až 10 s­ec.. 3. Nechte pro­dukt zreagovat po do­bu 1 až 2 minut než se p­okusíte oddělit zad­řené součásti­. 4. Pokud je to nez­bytné, opakuj­te postup zno­va. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Základ
Barva
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite SF 7505 90ml 90 ml - transparentní skladem 172
Loctite SF 7505 200ml 200 ml - transparentní skladem 257
Loctite SF 7505 1000ml 1000 ml - transparentní 6-8 dní 745
Rychloodrezovač Teroson 620 - 400 ml 400 ml - transparentní skladem 101
Loctite 7800 - zinkový spray 400 ml - transparentní 6-8 dní 262