Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8150 500g

LOCTITE 8150 je pasta proti zadření určená pro závitová spojení vystavená vysokým teplotám jako ochrana před zadřením a korozí. Dóza 500 g.

= 488 bez DPH
590.48 s DPH


Kód produktu: 142256

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 488,00 Kč/ks 590,48 Kč/ks
2+ 474,00 Kč/ks 573,54 Kč/ks
10+ 453,00 Kč/ks 548,13 Kč/ks
Objem: 500 ml Barva: šedá
Provozní teplota (°C): -30 až +900 Vlastnosti: Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách

Také v balení 1000g.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 8150 je p­asta proti zad­ření určená pro zá­vitová spojení vys­tavená vysokým te­plotám jako ochra­na před zadře­ním a korozí. Ten­to produkt chrá­ní před zadře­ním a zakousnu­tím spoje vys­tavené vysokým te­plotám (jako jsou­ např. výfuky spa­lovacích moto­rů nebo olejo­vé a plynové ho­řáky). Může se rov­něž použít ja­ko mazivo do kyv­ných mechaniz­mů.

 

Typické použi­tí tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -30 °C do +900 °C.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: Pro­ti zadření
 • Chemický typ: Mi­nerální olej, hli­ník, grafit a měď
 • Vzhled: Šedá pas­ta
 • Vytvrzení: Ne­vytvrzující
 • Aplikace: Mazání 

 

Použití:

 

 • Pevné mazivo: Hli­ník a grafit
 • Třída N.L.G.I. - 0
 • Rozmezí teplot: -30 až +900 °C
 • Hustota: 0,9 - 1,0 g/cm3

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky by ma­zané povrchy mě­ly být čisté, bez šu­pinek, koroze a zbyt­ků starých ma­ziv. 2. K odstra­nění nečistot a sta­rých maziv je mož­no použít čis­tiče LOCTITE® 7063™ ne­bo 7070™. 3. Na­neste štětcem ten­kou rovnoměrnou­ vrstvu přes c­elý mazaný po­vrch pohyblivé sou­části

Další z našich vyh­le­dávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů,maziv a tme­lů z velkých ba­lení do jiných men­ších  praktic­kých obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách. 

 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač kartuší 30/55 ml ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 30/55 ml skladem 783
Dávkovací kartuše 30ml 99.7 mm 25.27 mm 22.53 mm transparentní 6.8 bar 30 ml kartuše transparentní 30 ml skladem 15.9
Stírací píst bílý 30/55ml 30.55 ml bílý stírací píst bílý 30/55 ml skladem 5.9
Uzávěr se závit. Luer Lock (bílý) bílá Uzávěr se závitem Luer Lock - bílý skladem 3.9
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Štětec malý Nanášecí štětec skladem 20
DS 001 Jednoduchá dávkovací sestava použitelná pro jednosložkové ruční nanášení materiálů z kartuší. skladem 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Provozní teplota (°C)
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 8007 C5-A 400ml 400 ml měděná -30 až +980 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 477
Loctite 8008 C5-A 453g 453 ml měděná -30 až +980 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 487
Loctite 8009 453g 453 ml černá -30 až +1315 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 638
Loctite 8023 453g voděodolné mazivo proti zadření 453 ml černá -30 až +1315 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 1282
Loctite 8065 20g 20 ml měděná -30 až +980 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 225
Loctite 8150 1000g 1000 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 883
Loctite 8151 50ml 50 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 99
Loctite 8151 150ml 150 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 190
Loctite 8151 300ml 300 ml šedá -30 až +900 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 305
Loctite 8154 400ml 400 ml černá -30 až +450 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách skladem 400
Loctite 8156 500g 500 ml šedá -30 až +450 Ochrana proti zadření a oděru při vysokých teplotách 6-8 dní 590