Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 8150 500g

LOCTITE 8150 je pasta proti zadření určená pro závitová spojení vystavená vysokým teplotám jako ochrana před zadřením a korozí. Dóza 500 g.

= 459.00 bez DPH
555.39 s DPH


Kód produktu: 142256

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 459,00 Kč/ks 555,39 Kč/ks
2+ 452,00 Kč/ks 546,92 Kč/ks
10+ 409,00 Kč/ks 494,89 Kč/ks
Objem: 500g Barva: šedá
Provozní teplota (°C): -30 až +900

Také v balení 1000g.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE 8150 je p­asta proti zad­ření určená pro zá­vitová spojení vys­tavená vysokým te­plotám jako ochra­na před zadře­ním a korozí. Ten­to produkt chrá­ní před zadře­ním a zakousnu­tím spoje vys­tavené vysokým te­plotám (jako jsou­ např. výfuky spa­lovacích moto­rů nebo olejo­vé a plynové ho­řáky). Může se rov­něž použít ja­ko mazivo do kyv­ných mechaniz­mů.

 

Typické použi­tí tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -30 °C do +900 °C.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: Pro­ti zadření
 • Chemický typ: Mi­nerální olej, hli­ník, grafit a měď
 • Vzhled: Šedá pas­ta
 • Vytvrzení: Ne­vytvrzující
 • Aplikace: Mazání 

 

Použití:

 

 • Pevné mazivo: Hli­ník a grafit
 • Třída N.L.G.I. - 0
 • Rozmezí teplot: -30 až +900 °C
 • Hustota: 0,9 - 1,0 g/cm3

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky by ma­zané povrchy mě­ly být čisté, bez šu­pinek, koroze a zbyt­ků starých ma­ziv. 2. K odstra­nění nečistot a sta­rých maziv je mož­no použít čis­tiče LOCTITE® 7063™ ne­bo 7070™. 3. Na­neste štětcem ten­kou rovnoměrnou­ vrstvu přes c­elý mazaný po­vrch pohyblivé sou­části

Další z našich vyh­le­dávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů,maziv a tme­lů z velkých ba­lení do jiných men­ších  praktic­kých obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách. 

 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač kartuší 30/55 ml ruční skladem 783.00
Dávkovací kartuše 30ml 99.7 mm 25.27 mm 22.53 mm transparentní 6.8 bar 30 ml skladem 15.90
Stírací píst bílý 30/55ml 30.55 ml bílý skladem 5.90
Uzávěr se závit. Luer Lock (bílý) bílá skladem 3.90
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Ochranné rukavice skladem 6.00
Štětec malý skladem 20.00
DS 001 Jednoduchá dávkovací sestava použitelná pro jednosložkové ruční nanášení materiálů z kartuší. skladem 0.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Barva
Provozní teplota (°C)
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 8007 C5-A 400ml 400ml měděná -30 až +980 skladem 449.00
Loctite 8008 C5-A 453g 453g měděná -30 až +980 skladem 458.00
Loctite 8009 453g 453g černá -30 až +1315 6-8 dní 594.00
Loctite 8023 453g 453g černá -30 až +1315 6-8 dní 1183.00
Loctite 8065 20g 20g měděná -30 až +980 skladem 211.00
Loctite 8150 1000g 1000g šedá -30 až +900 6-8 dní 815.00
Loctite 8151 50ml 50ml šedá -30 až +900 6-8 dní 94.00
Loctite 8151 150ml 150ml šedá -30 až +900 skladem 179.00
Loctite 8151 300ml 300ml šedá -30 až +900 skladem 286.00
Loctite 8154 400ml 400ml černá -30 až +450 skladem 377.00
Loctite 8156 500g 500g šedá -30 až +450 6-8 dní 555.00